Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Bestuur

Er zijn 3 bestuursorganen:

1. de gemeenteraad
De gemeenteraad, het hoogste gezag in de gemeente, is belast met het algemeen beleid van de gemeente. De gemeenteraad:
- maakt gemeentelijke reglementen op
- beheert de gemeentelijke eigendommen en goederen
- keurt de begroting goed
- beslist welke en hoeveel gemeentebelastingen de inwoners betalen
- duidt de leden van het OCMW aan
- neemt principebeslissingen voor investeringen (buitengewone uitgaven).

2. het schepencollege
Het schepencollege staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente.
Het college bestaat uit de burgemeester en een aantal schepenen. Ze nemen elk een aantal bevoegdheden voor hun rekening. Tijdens hun wekelijkse bijeenkomst nemen ze ‘collegiaal’ beslissingen over gemeentelijke thema’s.

3. de burgemeester
De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en het schepencollege en wordt voorgedragen door de verkozenen van de meerderheidspartij(en). De burgemeester is benoemd door Vlaams minister voor Binnenlandse Aangelegenheden. De eed legt hij af bij de provinciegouverneur. Als hoofd van het gemeentebestuur fungeert hij als ambassadeur. Als vertegenwoordiger van de federale en Vlaamse regering ziet hij erop toe dat wetten, decreten en besluiten van hogere overheden worden uitgevoerd en nageleefd. Naast bovenstaande taken, staat de burgemeester ook aan het hoofd van de 'administratieve politie'. Hij zetelt in het politiecollege (dagelijks bestuur) en de politieraad van de politiezone. Voor de gemeente Riemst is dat de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst.

Comments