Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Bekendmakingen

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK WINDTURBINES MILLEN

De nv Eneco Wind Belgium plant de bouw van drie windturbines in Millen met een rotordiameter van max.122m en een tiphoogte van max.200m, met bijhorende infrastructuur, inclusief transformatoren, kabeltracé en middenspanningscabine, en vraagt hiervoor een stedenbouwkundige vergunning aan. 

Over de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt een openbaar onderzoek georganiseerd van 20 juli 2017 tot en met 18 augustus 2017. De aanvraag kan tot op de datum van de sluiting van het openbaar onderzoek worden ingekeken op de website van de gemeente Riemst en bij de Dienst ROW, Vergunningen, alle werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Uw eventuele bezwaren en opmerkingen over deze aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning moeten schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst, en dit vóór 18 augustus 2017.

Voor het project werd ook reeds een milieuvergunning aangevraagd. Op dit moment is er nog een beroep lopende van de nv Eneco Wind Belgium tegen de weigering van de milieuvergunningsaanvraag door de deputatie van de provincie Limburg.

Comments