Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Openbare werken

De dienst “OPENBARE WERKEN” maakt deel uit van de Technische Dienst Riemst en beheert een wegennet van om en bij de 100 km gemeentewegen en ongeveer 140 km ruilverkavelingwegen. Deze dienst staat in voor de inventarisatie van het gemeentelijk wegennet, de opmaak van onderhoudsdossiers en de controle op de uitvoering van onderhouds- en herinrichtingswerken aan wegen, pleinen, voetpaden, …

Maar niet enkel de gemeente Riemst laat werken uitvoeren op het openbaar domein. Ook het Vlaams Gewest (zij zijn eigenaar van ongeveer 20 km gewestwegen op het grondgebied Riemst), Aquafin en de verschillende nutsmaatschappijen zijn in dit gebied werkzaam.

Werken op het openbaar domein zijn soms heel ingrijpend. Vooral handelaars zijn vaak de grootste “slachtoffers” van openbare werken. De gemeente Riemst tracht door middel van een goede planning en opvolging van de werken, gekoppeld aan een duidelijke communicatie, heel wat leed te voorkomen.

De rubriek “OPENBARE WERKEN” bevat drie onderdelen:

  • IN UITVOERING: informeert je over de werken die momenteel in uitvoering zijn.
  • GEPLANDE WERKEN: geeft je een overzicht van werkzaamheden die op korte termijn gepland zijn.
  • UITGEVOERDE WERKEN: toont beelden van recent uitgevoerde projecten.

 

Voor alle inlichtingen over deze openbare werken kan je terecht bij:

Bevoegd voor Openbare Werken, burgemeester Mark Vos - tel. 012 45 10 15
GSM 0476 47 72 68 - mark [dot] vos [at] riemst [dot] be 

Diensthoofd Technische Dienst, Marcel Peumans - tel. 012 44 03 91
GSM 0476 40 00 87 - marcel [dot] peumans [at] riemst [dot] be 

Controleur der werken, Ludo Reynaerts - tel. 012 44 03 98
GSM 0496 55 90 36  - ludo [dot] reynaerts [at] riemst [dot] be

Informatie over communicatie en eventuele subsidies tijdens werken kan je vinden bij mobiliteitsambtenaar, Pieter Walbers - tel. 012 44 03 31 - pieter [dot] walbers [at] riemst [dot] be

Beschadigingen aan wegen en voetpaden of klachten over slecht uitgevoerde stoepherstellingen na aanleg van nutsleidingen meld je best op het nummer 012 44 03 90 of op td [at] riemst [dot] be 

Ook een defect of een beschadiging aan de openbare verlichting kan je via deze contactgegevens melden. Dit kan echter ook heel eenvoudig via www.infrax.be waar je onder de titel “wat te doen bij?” klikt op “storingen en defecten”. Ook het gratis telefoonnummer 0800 60 777 is handig om een melding te maken. 

Comments