Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Inschrijfformulier kinderopvang zomer 2017

Kinderopvang

Waarheen met de kinderen vóór en na schooltijd?
En kunnen ze ook in de vakantie worden opgevangen?
Op deze twee concrete vragen krijg je een duidelijk antwoord.

Vóór- en naschoolse kinderopvang, zelfs in de vakantie, vinden we binnen ons beleid een belangrijk gegeven!

Het overzicht van de mogelijkheden:

  • Kinderopvang in het schooljaar
  • Kinderopvang in de schoolvakanties
  • Kinderopvang door onthaalmoeders
  • Zelfstandige kinderopvanginitiatieven
  • Opvang voor zieke kinderen
  • Babysitdienst van de Gezinsbond

 

Overzicht opvang tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen schooljaar 2016-2017

Klik hier om de kalender te raadplegen wanneer de opvang open is tijdens de schoolvakanties van het schooljaar 2016-2017 en wanneer er opvang is tijdens de schoolvrije dagen voor elke school.

 

Nieuwe afspraken in de kinderopvang vanaf de zomervakantie 2014

VOORRANGSREGELS!
Vanaf deze zomervakantie hanteren we onderstaande voorrangsregels! Dit betekent dat categorie 1 voorrang heeft op 2 en 3, categorie 2 heeft voorrang op 3.
Deze voorrangsregeling geldt voor de eerste 3 werkdagen van de inschrijvingen met name tot en met 4 juni 00.00 uur. Vanaf 5 juni worden de inschrijvingen verwerkt in chronologische volgorde, volgens het tijdstip van inschrijving.
1. Kinderen die naar school gaan in Riemst of kinderen met een extra zorgbehoefte die reeds gebruik maakten van de opvang, en waarvan de ouders (of één van beide ouders in geval van co-ouderschap) gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
2. Kinderen die niet naar school gaan in Riemst en waarvan de ouders (of één van beide ouders in geval van co-ouderschap) gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
3. Kinderen die naar school gaan in Riemst maar waarvan de ouders niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
4. Kinderen die niet naar school gaan in Riemst en waarvan de ouders niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst kunnen géén gebruik maken van de kinderopvang.

KINDEREN BUITENGEWOON ONDERWIJS
Voor kinderen van het buitengewoon onderwijs kan de opvang enkel voorzien worden in de vakanties indien deze kinderen ook gebruik maakten van onze voor- en naschoolse opvang gedurende het schooljaar. 

INFORMATIEF INSTAPMOMENT
Wil je gebruik maken van onze buitenschoolse kinderopvang of heb je bepaalde vragen, dan ben je van harte welkom tijdens onze infovergadering.  Deze infovergadering wordt elke dinsdag voor de start van een schoolvakantie georganiseerd. Je bent dan welkom in de lokalen van Ukke Puk in het Huis van het Kind, St-Jansstraat 8b in Herderen.  Wie hieraan wil deelnemen, moet zich even inschrijven via kinderopvang [at] riemst [dot] be.  Tijdens deze infovergadering vertellen we je graag wat meer over de werking van de buitenschoolse kinderopvang en het huishoudelijk reglement.  Je krijgt er ook de kans om je kind in te schrijven, want zonder geldige inschrijving, kunnen we je kin niet laten deelnemen aan de buitenschoolse kinderopvang.

INSCHRIJVEN OP DE OPVANGDAG ZELF
Afhankelijk van de personeelsbezetting kunnen er op de dag zelf nog kinderen ingeschreven worden. Dit kan enkel na overleg met de coördinator op het nummer 0471 410309.  Voor deze inschrijving wordt een administratieve kost van 5 euro per kind aangerekend. 

LAATTIJDIG AFHALEN!
Indien het kind wordt afgehaald na sluitingsuur gelden volgende tarieven:
0 – 15 min.: 5 euro per kind
15 – 30 min.: 10 euro per kind
30 – 45 min.: 15 euro per kind
45 – 60 min.: 20 euro per kind
> 1 uur: + 25 euro per bijkomend uur per kind

ANNULEREN!
Alle ingeschreven dagen worden gefactureerd. Annuleren is niet mogelijk, tenzij wegens onvoorziene omstandigheden EN minimum 3 werkdagen voor de opvangdag. Bij ziekte van je kind wordt de opvang niet aangerekend op voorwaarde dat je op het einde van de desbetreffende maand een doktersbriefje voorlegt.

AFWEZIGHEDEN!
Is jouw kind niet aanwezig dan wordt een boete van 15 euro aangerekend indien het kind voor een volledige dag was ingeschreven en 10 euro indien het kind voor een halve dag was ingeschreven.
Na drie ongeldige afwezigheden per schoolvakantie, wordt de opvang voor het betreffende kind voor de eerstvolgende schoolvakantie geweigerd. Indien je inschrijft voor de opvang ga je automatisch akkoord met de algemene regelgeving van de opvang.

Indien u het gemeenteraadsbesluit rond deze nieuwe afspraken wilt raadplegen klik dan hier.

 

Comments