Print-vriendelijke versieStuur naar een vriendPDF versie

Inschrijving kinderopvang paasvakantie 2017

Inschrijven kan vanaf 3/3 om 7.00 uur.

 

Ter info!!

Indien uw kind ook deelneemt aan de sportkampen gelieve dit dan duidelijk te communiceren.
Nieuw  is dat er voor en na het sportkamp ook opvang georganiseerd wordt in de sporthal in Herderen.
De opvang in de sporthal in Herderen ziet er als volgt uit:

  • 8.30 u – 9.45 u             opvang in de sporthal
  • 9.45 u – 15.00 u           sportkamp
  • 15.00 u – 16.30 u         opvang in de sporthal

Voor bijkomende info kan u ons steeds contacteren.

CAPTCHA
Gelieve onderstaande code in te geven om de website te vrijwaren van mogelijke spam-inzendingen.
Beeld-CAPTCHA
Vul de karakters in getoond in de afbeelding.

Kinderopvang

Waarheen met de kinderen vóór en na schooltijd?
En kunnen ze ook in de vakantie worden opgevangen?
Op deze twee concrete vragen krijg je een duidelijk antwoord.

Vóór- en naschoolse kinderopvang, zelfs in de vakantie, vinden we binnen ons beleid een belangrijk gegeven!

Het overzicht van de mogelijkheden:

  • Kinderopvang in het schooljaar
  • Kinderopvang in de schoolvakanties
  • Kinderopvang door onthaalmoeders
  • Zelfstandige kinderopvanginitiatieven
  • Opvang voor zieke kinderen
  • Babysitdienst van de Gezinsbond

 

Overzicht opvang tijdens schoolvakanties en schoolvrije dagen schooljaar 2016-2017

Klik hier om de kalender te raadplegen wanneer de opvang open is tijdens de schoolvakanties van het schooljaar 2016-2017 en wanneer er opvang is tijdens de schoolvrije dagen voor elke school.

 

Nieuwe afspraken in de kinderopvang vanaf de zomervakantie 2014

VOORRANGSREGELS!
Vanaf deze zomervakantie hanteren we onderstaande voorrangsregels! Dit betekent dat categorie 1 voorrang heeft op 2 en 3, categorie 2 heeft voorrang op 3.
Deze voorrangsregeling geldt voor de eerste 3 werkdagen van de inschrijvingen met name tot en met 4 juni 00.00 uur. Vanaf 5 juni worden de inschrijvingen verwerkt in chronologische volgorde, volgens het tijdstip van inschrijving.
1. Kinderen die naar school gaan in Riemst of kinderen met een extra zorgbehoefte die reeds gebruik maakten van de opvang, en waarvan de ouders (of één van beide ouders in geval van co-ouderschap) gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
2. Kinderen die niet naar school gaan in Riemst en waarvan de ouders (of één van beide ouders in geval van co-ouderschap) gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
3. Kinderen die naar school gaan in Riemst maar waarvan de ouders niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
4. Kinderen die niet naar school gaan in Riemst en waarvan de ouders niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst kunnen géén gebruik maken van de kinderopvang.

KINDEREN BUITENGEWOON ONDERWIJS
Voor kinderen van het buitengewoon onderwijs kan de opvang enkel voorzien worden in de vakanties indien deze kinderen ook gebruik maakten van onze voor- en naschoolse opvang gedurende het schooljaar. 

INTAKEGESPREK
Voor elk nieuw kind wordt er een intakegesprek voorzien met de
coördinator.  Zonder intakegesprek kan er in het kader van de veiligheid en de verantwoordelijkheid geen opvang plaatsvinden.  Per dag dat een kind deelneemt aan de opvang zonder voorafgaand intakegesprek, wordt er een vergoeding van 15 euro per kind aangerekend. 

INSCHRIJVEN OP DE OPVANGDAG ZELF
Afhankelijk van de personeelsbezetting kunnen er op de dag zelf nog kinderen ingeschreven worden. Dit kan enkel na overleg met de coördinator op het nummer 0471 410309.  Voor deze inschrijving wordt een administratieve kost van 5 euro per kind aangerekend. 

LAATTIJDIG AFHALEN!
Indien het kind wordt afgehaald na sluitingsuur gelden volgende tarieven:
0 – 15 min.: 5 euro per kind
15 – 30 min.: 10 euro per kind
30 – 45 min.: 15 euro per kind
45 – 60 min.: 20 euro per kind
> 1 uur: + 25 euro per bijkomend uur per kind

ANNULEREN!
Alle ingeschreven dagen worden gefactureerd. Annuleren is niet mogelijk, tenzij wegens onvoorziene omstandigheden EN minimum 3 werkdagen voor de opvangdag. Bij ziekte van je kind wordt de opvang niet aangerekend op voorwaarde dat je op het einde van de desbetreffende maand een doktersbriefje voorlegt.

AFWEZIGHEDEN!
Is jouw kind niet aanwezig dan wordt een boete van 15 euro aangerekend indien het kind voor een volledige dag was ingeschreven en 10 euro indien het kind voor een halve dag was ingeschreven.
Na drie ongeldige afwezigheden per schoolvakantie, wordt de opvang voor het betreffende kind voor de eerstvolgende schoolvakantie geweigerd. Indien je inschrijft voor de opvang ga je automatisch akkoord met de algemene regelgeving van de opvang.

Indien u het gemeenteraadsbesluit rond deze nieuwe afspraken wilt raadplegen klik dan hier.

 

Comments