Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Hier vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst. 

BEKENDMAKINGEN OPENBARE ONDERZOEKEN EN BESLISSINGEN OMGEVINGSVERGUNNINGEN

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt sinds 2018 verschillende vergunningen:

  • de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (vroegere stedenbouwkundige vergunning)
  • de omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden (vroegere verkavelingsvergunning)
  • de omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
  • de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaal-economische machtiging)
  • de omgevingsvergunning voor het wijzigingen van kleine landschapselementen of voor het wijzigen van vegetatie (vroegere natuurvergunning)

Een aanvraag verloopt voortaan via het omgevingsloket: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ 

Je kan alle omgevingsaanvragen in openbaar onderzoek en bekendmakingen van afgeleverde omgevingsvergunningen raadplegen via het omgevingsloket of via onze pagina https://omgeving.geoportaal.be/#/riemst

Let op: niet alle documenten van het aanvraagdossier en/of de beslissing worden getoond in het publiek omgevingsloket. Auteursrechtelijk beschermde info en privacygevoelige gegevens worden nooit getoond in het publiek omgevingsloket maar kan u wel in het gemeentehuis inkijken.

 

MAATREGELEN CORONAVIRUS

Het is vanzelfsprekend dat iedereen op een goede en veilige manier kennis kan nemen van voorgenomen projecten. Mogen wij u daarom vragen om in eerste instantie de beschikbare dossierstukken digitaal te raadplegen via het omgevingsloket.
U kan uw eventuele vragen over het dossier telefonisch of per e-mail stellen. Indien het noodzakelijk blijkt, kan u een afspraak maken via 012 44 03 00. Er is momenteel geen vrije toegang mogelijk.

 

Waalse ontwerpbesluiten mbt de sectorale voorwaarden voor windmolenparken met vermogen van 0,5MW of meer met bijhorend MER

In het Waalse Gewest loopt een publieke consultatie over volgende Waalse ontwerp-besluiten met bijhorend plan-milieueffectrapport (plan-MER):

  • het ontwerpbesluit van de Waalse regering over de sectorale voorwaarden voor windparken met vermogen van 0,5MW of meer
  • het ontwerp van Ministerieel Besluit met betrekking tot de akoestische studies van windturbineparken

Aan de publieke consultatie kunnen ook inwoners van Vlaamse gemeenten deelnemen.

Deze consultatie wordt op 4 mei 2020 i.p.v. op 2 april 2020 afgesloten gezien de maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

De ontwerpbesluiten bevatten specifieke maatregelen ter voorkoming en vermindering van hinder voor de omgeving, specifiek voor windmolenparken op Waals grondgebied, zoals wat betreft geluid, slagschaduw, veiligheid en biodiversiteit. Daarnaast is het ondermeer de bedoeling om Waalse methodieken m.b.t. geluid in akoestische studies van windmolenparken in het Waalse Gewest te harmoniseren. Het is dus niet de bedoeling om mogelijke locaties van installatie van de windturbines in Wallonië vast te leggen.

Meer informatie en documenten zijn beschikbaar op http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/ressources....

Indien u opmerkingen op deze ontwerpbesluiten heeft, kan u reageren tot en met 4 mei 2020. Via deze link vindt u meer informatie over de manier waarop en bij wie u kan reageren: http://environnement.wallonie.be/plan-exploitation-eoliennes/enquete-pub...

Goedkeuring wijziging Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse regering de wijziging aan het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval goed. Deze wijziging actualiseert de restafvaldoelstellingen van de gemeenten, op basis van de nieuwe indeling van gemeenten in clusters, gepubliceerd door de Belfius-bank.

Overeenkomstig artikel 18, §10 van het Materialendecreet worden de goedgekeurde wijzigingen ter inzage gelegd.

Het uitvoeringsplan vind je terug op de website van OVAM

Andere

Geen resultaten gevonden