Vragen over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Op deze pagina vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst.

Actuele bekendmakingen

Bekendmaking openbaar onderzoek Fluvius Limburg

Dit openbaar onderzoek is afgelopen.

Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Handelsperimeter Joré, Festers en Jackers

U kan als inwoner van de gemeente Riemst de plannen verbonden aan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Handelsperimeter Joré, Festers en Jackers’ (Tongersesteenweg, huisnummers 171 tem 207, Millen) raadplegen van 5 oktober 2020 tot en met 4 december 2020.

De startnota, de procesnota en het plan van de bestaande toestand liggen gedurende deze periode van 60 dagen ter inzage van de bevolking, tijdens de werkdagen en gewone kantooruren, bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen van de gemeente Riemst, Maastrichtersteenweg 2b.

Eventuele opmerkingen kunnen ten laatste op 4 december 2020 schriftelijk bezorgd worden:
•    ofwel per aangetekende brief gericht aan de gemeente Riemst, afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst
•    ofwel per e-mail aan gemeentebestuur@riemst.be
•    ofwel tegen ontvangstbewijs afgegeven worden bij de afdeling Ruimtelijke Ordening en Wonen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst

Infomoment op 20 oktober in raadzaal gemeentehuis

Op dinsdag 20 oktober 2020 vindt er om 20u een participatiemoment plaats, waarbij het dossier individueel wordt toegelicht met mogelijkheid voor vraag en antwoord. Iedereen is welkom in de raadszaal van het gemeentehuis, Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst.

Download alle plannen

Openbaar onderzoek twee windmolens te Bassenge

SA ASPIRAVI plant in Bassenge de bouw van een elektriciteitscabine en twee windmolens. Raadpleeg de powerpoint van aanvrager Aspiravi (toelichting project vanaf pagina 38).

De windmolens hebben elk een nominaal vermogen van tussen 3,46 en 3,6 MW. Ze zijn maximaal 175 meter hoog en hebben een rotordiameter van 126 à 132 meter. De windmolens zijn gelegen ten oosten van de autosnelweg A13/E313, vlak tegen de gemeentegrens. Het betreft de kadastrale percelen gelegen te 4690 Bassenge, 2e divisie, sectie A, nr. 114 en 119A en 3e divisie, sectie C, nr. 500G.

Raadplegen dossier en reageren

Het dossier van de vergunningsaanvraag, inclusief het milieueffectonderzoek, kan geraadpleegd worden in de gemeenten Bassenge, Visé, Oupeye, Ans, Juprelle, Liège.

Bassenge:
o Elke werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en zaterdag van 10.00 uur – 12.00 uur
o Enkel op telefonische afspraak 24 uur vooraf 
o Contactpersoon: Lara Henket 04 273 78 76
Raadpleeg de overige info, adressen en data 

Opmerkingen kunnen schriftelijk alsook mondeling bezorgd worden aan de gemeentelijke administraties hierboven vermeld. Dit binnen de termijn van het openbaar onderzoek, dus t.e.m. 19 oktober, 11u. Raadpleeg bassenge.be voor meer informatie hierover. 
 

Start openbaar onderzoekAfsluiting openbaar onderzoek  Schriftelijke reacties kan je richten aan:
18 september 2020Gemeentelijke administratie
Rue du Frêne 38 4690 Boirs op
19 oktober 2020 om 11.00 u

Collège communale de Bassenge
Rue Royal 4
4690 Bassenge 

Meer informatie

o De aanvrager: Aspiravi, Xavier Houdry, - tel. 056 70 27 36 – Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
o De technische ambtenaar: Mevr. Marianne Petitjean, tel. 04 224 57 57 – SPW Liège, GG04, Rue Montagne Sainte-Walburge 2, 4000 Liège
o De afgevaardige ambtenaar: dhr Dhr. Olivier Lejeune – tel. 04 224 54 53  - SPW Liège, DG04, Rue Montagne Sainte-Walburge, 2 4000 Liège
 

Openbaar Onderzoek Natuurbeheersplan bermen Albertkanaal

Het openbaar onderzoek ivm het natuurbeheersplan bermen Albertkanaal loopt van 11/09/2020 tot en met 12/10/2020.
Het betreft het gebied in de gemeenten Bilzen, Lanaken, Riemst.

Bekijk hier het dossier

Of op papier:

Agentschap Natuur en Bos
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt

Voor meer info over dit beheerplan bent u welkom op een infomoment op donderdag 24/09/2020 om 19h.
Vertrek op de parking aan de brug van Gellik (Wijerdijk 49-473620 Lanaken).

Aanmelden: hogekempentotvoeren.anb@vlaanderen.be

Archief


Verslagen van participatiemomenten

Binnenkort: Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig bedrijfsafval

Het verslag is binnenkort beschikbaar.

Verslag eerste participatiemoment RUP Beeldbepalende Bakens

Verslag eerste participatiemoment RUP Delhaize

Verslag eerste participatiemoment RUP Op 't Reeck III

Verslagen participatiemomenten drie deelplannen

  • Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan visvijver Membruggen
  • 'Deelplan AC3' als onderdeel van RUP Begraafplaats Riemst
  • 'Deelplan Nennisweide' als onderdeel van RUP 't Bandje Vlijtingen

Download verslag eerste participatiemoment
Download samenvatting inspraakreacties

Scopingnota's

RUP Op 't Reeck III

RUP Beeldbepalende Bakens in het open landschap

Belangrijk: maatregelen coronavirus

Je kunt nog steeds op een goede manier kennis nemen van voorgenomen projecten. Maar er zijn wel een aantal extra maatregelen om zo jouw en onze veiligheid te garanderen. Voordat je een afspraak met ons maakt:

  • Raadpleeg eerst dossierstukken via het omgevingsloket.
  • Stel alvast vragen telefonisch (012 44 03 00) of per e-mail.
  • Nog vragen die daarna niet beantwoord zijn? Maak dan een afspraak.

Let op: bezoek gemeentehuis alleen mogelijk op afspraak!