Aankondiging publieke raadpleging: eerste participatiemoment