Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Berichten van openbaar onderzoek

Openbaar Onderzoek Natuurbheersplan bermen Albertkanaal

Het openbaar onderzoek ivm het natuurbeheersplan bermen Albertkanaal loopt van 11/09/2020 tot en met 12/10/2020.
Het betreft het gebied in de gemeenten Bilzen, Lanaken, Riemst.

Het dossier kan digitaal geraadpleegd worden via de link: https://www.natuurenbos.be/domein/bermen-albertkanaal-van-bilzen-tot-kanne. Of op papier bij het Agentschap Natuur en Bos, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt.
Voor meer info over dit beheerplan bent u welkom op een infomoment op donderdag 24/09/2020 om 19h. Vertrek op de parking aan de brug van Gellik (Wijerdijk 49-473620 Lanaken). Gelieve u via e-mail in te schrijven op hogekempentotvoeren.anb@vlaanderen.be

Bekendmaking openbaar onderzoek "DEFINITIEVE VASTSTELLING TOT OPHEFFING GEMEENTEWEGEN : BUURTWEG NR. 8 EN VOETWEG NR. 12 TE RIEMST - KRINKELSGRACHT"

Het besluit van de gemeenteraad van 10/02/2020 omtrent de definitieve vaststelling opheffing van de rooilijnen van de buurtweg nr. 8 en de voetweg nr. 12 in de wijk Krinkelsgracht ligt ter inzage van maandag 24 februari tot en met woensdag 7 mei 2020 om 12.00 uur bij de dienst Planologie (openbaar onderzoek). 

Ingevolge het besluit van de Vlaamse regering van 10 april 2020 werden de openbare onderzoeken geschorst vanaf 16 maart 2020. Ingevolge het Besluit van de Vlaamse regering van 24 april 2020 gaat de termijn van de openbare onderzoeken opnieuw van start op 28 april 2020. Dit openbaar onderzoek loopt dan ook tot en met 7 mei 2020.

Heb je bezwaren op, of opmerkingen over dit besluit, dan kan je deze uiterlijk tot donderdag 7 mei schriftelijk toesturen, conform art. 24 §3 van het decreet houdende de gemeentewegen aan het 

Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Stafdienst
Koning Albert II-laan 20 bus 2
1000 Brussel