Berichten van openbaar onderzoek

bekendmaking openbaar onderzoek van een vergunningsaanvraag (permis unique) voor windmolenpark door EDF Luminus s.a., Rue Pont du Val 1, 4100 Seraing - inrichting gelegen Hauts de Froidmont te 4690 Wonck

De S.P.W (Service public de Wallonie), departement Vergunningen en Toelatingen, directie Luik, heeft het college van burgemeester en schepenen in kennis gesteld van een vergunningsaanvraag (permis unique) klasse 1 en de vraag om de bevolking hierover te informeren.

De vergunningsaanvraag werd ingediend door EDF Luminus s.a., Rue du Marquis 1, 1000 Brussel.

De vergunningsaanvraag betreft de bouw en de exploitatie van een windmolenpark bestaande uit 4 windmolens met een maximaal totaal nominaal vermogen tussen 8,8 MW en 13,6 MW (met een individueel nominaal vermogen tussen 2,2 MW en 3,4 MW) en met een maximale hoogte van 150 m.
Buiten de bouw en de exploitatie van de windmolens zijn de volgende bijbehorende werken voorzien:
•het aanleggen van een montagezone aan de voet van elke windmolen,
•het aanleggen of aanpassen van toegangswegen, 
•de heraanleg van sommige openbare bestaande wegen
•de aanleg van een tijdelijke weg op privé-terrein, 
•de constructie van een hoofdcabine in de nabijheid van de windmolen nr. 3,
•de plaatsing van ondergrondse elektrische kabels (+/- 15 kV) tussen de windmolens en de hoofdcabine,
•de plaatsing van ondergrondse elektrische kabels (+/- 15,4 kV) tussen de hoofdcabine en de aansluitingspost van Lixhe (maakt geen deel uit van de huidige aanvraag)
De inrichting is gelegen op het grondgebied van Bitsingen op de volgende percelen, gelegen Hauts de Froidmont te 4690 Wonck: 5de Divisie, Sectie C, nrs. 367, 368, 371 B, 559, 1249, 1250.

Het openbaar onderzoek vangt aan op 16/08/2019 en eindigt op 16/09/2019 (11 u.), en gebeurt op het grondgebied van de gemeenten Bitsingen, Oupeye en Wezet. 
Er wordt een informatievergadering georganiseerd op maandag 02 september 2019 van 17 u tot 19.30 u in zaal 't Paenhuys, Paenhuisstraat 11 te 3770 Riemst.

Bekendmaking openbaar onderzoek van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Delhaize'

Het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Delhaize” ligt van maandag 30 september 2019 tot en met vrijdag 29 november 2019 tijdens de diensturen ter inzage op de dienst Stedenbouw (openbaar onderzoek). 

Heb je bezwaren op of opmerkingen over dit plan, dan kan je dit uiterlijk tot vrijdag 29 november 2019 om 12u00 schriftelijk bezorgen:

- ofwel per aangetekende brief gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)
- ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven ter adres van de dienst Stedenbouw, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst
- ofwel per mail aan gemeentebestuur@riemst.be

Bekendmaking openbaar onderzoek van het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 'Op 't Reeck III'

Het gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Op ’t Reeck III” ligt van maandag 30 september 2019 tot en met vrijdag 29 november 2019 tijdens de diensturen ter inzage op de dienst Stedenbouw (openbaar onderzoek). 

Heb je bezwaren op of opmerkingen over dit plan, dan kan je dit uiterlijk tot vrijdag 29 november 2019 om 12u00 schriftelijk bezorgen:

- ofwel per aangetekende brief gericht aan de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO)
- ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven ter adres van de dienst Stedenbouw, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst
- ofwel per mail aan gemeentebestuur@riemst.be

Er wordt ook een infomoment georganiseerd op dinsdag 8 oktober 2019 om 20u00 in de raadszaal van het gemeentehuis van Riemst.