GROS

Doelstelling

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) is een adviesorgaan rond ontwikkelingssamenwerking. Naast haar adviesfunctie heeft ze ook de mogelijkheid om een aantal activiteiten te organiseren (info-avonden, geldinzameling, sensibilisatie, …). De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking is samengesteld uit actieve vrijwilligers binnen de derdewereldproblematiek.

Samenstelling

Voorzitter: Thys Hubert
Secretaris: Liliane Nicolaes

Meer info

Dienst Welzijn - Tongersesteenweg 8 - 3770 Riemst
Tel. 012 44 03 70 - welzijn@riemst.be