Onroerend erfgoedraad

De raad komt enkele keren per jaar samen om te debatteren over het onroerend erfgoed, om het beleid van de IOED Oost-Haspengouw & Voeren mee te evalueren en zo nodig bij te sturen, en om na te denken hoe we het Riemstse onroerend erfgoed (beter) kunnen ontsluiten. De raad past in de erkenning van de gemeente als onroerenderfgoedgemeente.

Meer info

Dienst monumenten
Tel. 012 44 04 80 - monumenten@riemst.be