Vragen over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Onroerend erfgoedraad

In 2016 verkreeg de gemeente Riemst, omwille van haar exemplarische beleid rond onroerend erfgoed, van de Vlaamse regering de erkenning als onroerenderfgoedgemeente. Een volgende stap was de oprichting van een gemeentelijke adviesraad (of onroerend erfgoedraad). Hiervoor gaf de gemeenteraad in februari 2017 groen licht. De raad zelf zal actief worden in het najaar van 2017.  

In dit kader ging de gemeente en de ondersteunende IOED Oost-Haspengouw & Voeren begin 2017 op zoek naar gemotiveerde inwoners om van deze onroerenderfgoedraad deel uit te maken. Zij contacteerden diverse belangengroepen zoals eigenaars van beschermd erfgoed, landbouwers, natuurverenigingen en de heemkringen.

De raad komt enkele keren per jaar samen om te debatteren over het onroerend erfgoed, om het beleid van de IOED Oost-Haspengouw & Voeren mee te evalueren en zo nodig bij te sturen, en om na te denken hoe we het Riemstse onroerend erfgoed (beter) kunnen ontsluiten.

Contact

Wil u een vraag stellen aan de onroerend erfgoedraad of wil u meer weten? Dit kan digitaal naar gemeentebestuur@riemst.be of schriftelijk naar OE-raad p/a Gemeentebestuur, Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst.