PWA vervangen door Wijk-werken

PWA staat voor Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Dit is een tewerkstellingsinitiatief opgezet door de federale overheid, de RVA, de sociale partners en de gemeente. 

Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit. Op deze manier kunnen gemotiveerde werkzoekenden zich weer integreren op de arbeidsmarkt.

Opgelet: recent werd het PWA vervangen door Wijk-werken

Bereikbaarheid

Zituur in het factielokaal van het gemeentehuis - Maastrichtersteenweg 2 b - 3770 Riemst
Elke woensdag van 9.00 u. tot 12.30 u. - tel. 012 44 03 27.