Beleidsplan

Het gemeentebestuur wil werken aan een warme samenleving. Samen met onze hele bestuursploeg ijveren we ervoor om te behouden wat goed is en aandacht te hebben voor wat beter kan. Wij willen vooruitgaan en vernieuwen. 

Vandaag ligt een positief beleidsplan voor Riemst op tafel. Met dit plan willen we Riemst verder laten groeien tot een leefbare, aangename en groene gemeente waar iedereen zich thuis voelt en welkom voelt. In het beleidsplan zijn we vertrokken vanuit de duurzame ontwikkeliungsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals - SDG's). Deze ontwikkelingsdoelen inspireren overheden wereldwijd. Riemst blijft daarin niet achter. 

Elke Riemstenaar telt voor ons, niemand mag achterblijven. We zijn trots op onze inwoners. Zij geven de gemeente kleur, vorm en inhoud. De betrokkenheid, inzet en solidariteit van de inwoners zijn de factoren die onze gemeente heerlijk en veelzijdig maken. 

Met een enthousiast team van gemeentelijke medewekers en een gedreven gemeentebestuur zullen we de komende ambtsperiode werken aan de kwaliteit van samenleven in Riemst en werken we verder aan de leefbaarheid en de uitstraling van onze gemeente. 

Met bestaande projecten en nieuwe uitdagingen bouwen we aan het Riemst van de toekomst. Op basis van onze beoogde doelstellingen en bijhorende acties kan u oordelen over onze visie voor Riemst en hopen we dat u samen met ons de kans grijpt om deze doelen verder te realiseren. 

Ontdek het hier! (door te klikken op onderstaande)