Beleidsplan

Het gemeentebestuur wil werken aan een warme samenleving. Samen met onze hele bestuursploeg ijveren we ervoor om te behouden wat goed is en aandacht te hebben voor wat beter kan. Wij willen niet blijven stilstaan, maar vernieuwen en vooruitgaan.

Onze beleidsnota is gebaseerd op 4 basispijlers: Wonen in Riemst, Samenleven in Riemst, Bedrijvig in Riemst en Riemst tot uw Dienst. Elke pijler omvat een aantal beleidsdomeinen. We geven telkens aan wat we willen bereiken, gevolgd door een concreet overzicht van acties die we graag willen realiseren. Uiteraard is het onmogelijk om vandaag al –voor de volgende 6 jaren- een kant-en-klaar actieplan neer te schrijven. Wat we nu al kunnen meegeven is in elk geval gebaseerd op de financiële en organisatorische haalbaarheid ervan.