Bijzonder Comité Sociale Dienst

Print

Dit comité krijgt de bevoegdheid toegewezen om te beslissen over de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie

Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst

Mathieu Eycken

Contact info

Maastrichtersteenweg 2
3770 Riemst
0479 44 22 86
Bevoegdheden
Archeologie
Archief
Dierenwelzijn
Duurzame Ontwikkeling
Erfgoed
Heemkunde
ICT & informatisering
Kerkbesturen
Klimaat
Leefmilieu
Monumenten & Landschappen
Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Anja Huls

Contact info


3770 Riemst

Daniëlle Reynaerts

Contact info


3770 Riemst

Emmy Faure

Contact info


3770 Riemst

Hilde Festjens

Contact info


3770 Riemst

Karen Liesens

Contact info


3770 Riemst

Marc Konings

Contact info

Visésteenweg 42
3770 Riemst
0472 86 73 54

Mathieu Cleuren

Contact info


3770 Riemst

Miet Debay