Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Agenda en verslag gemeenteraad

In principe vergadert de gemeenteraad elke 2de maandag van de maand om 20.00 u. in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar.

Voor elke gemeenteraadszitting kan je als burger gebruik maken van het spreekrecht. Als je een vraag wil stellen waarmee je het algemeen gemeentelijk belang kunt dienen, krijg je daartoe vanaf 19.45 u. volop de mogelijkheid.