Politieraad

Zetelverdeling politieraad

Tijdens de installatievergadering worden de leden voor de politieraad verkozen. 

Voor de gemeente Riemst zijn 5 zetels in de politieraad te verdelen als volgt:

  • 3 zetels voor de CD&V-fractie,
  • 1 zetel voor de N-VA-fractie en
  • 1 zetel voor de Open VLD-fractie

Elke fractie dient zijn kandidaat/kandidaten voor te dragen via een voordrachtakte in tweevoud.

Uiterlijk op 17.12.2018 zal de kandidatenlijst voor de politieraad ter inzage liggen voor de raadsleden en bekend gemaakt worden via de gemeentelijke website.