Reglementen en verordeningen

Klik op één van de onderstaande categorieën om de desbetreffende reglementen en verordeningen te raadplegen.

Algemeen bestuur

Datum goedkeuringGemeenteraadsbesluit 
10.10.2005Aankondigingsbordendownload
09.06.2006Wapenvergunningdownload
09.11.2009Klachtenbehandeling gemeente Riemstdownload
10.10.2011Politieverordening i.v.m. openbare orde, zeden, rust, veiligheid, reinheid, gezondheid en hinderlijke inrichtingendownload
07.06.2012Bezoekersreglement voor publieke baliesdownload
11.03.2013Reglement modaliteiten onderzoek naar werkelijke verblijfplaatsdownload
09.12.2013Reglement Ereburgerschapdownload
17.02.2014Politiereglement aanplakkingen in de periode van de kiesverrichtingendownload
02.06.2014Politiereglement op de begraafplaatsendownload
09.05.2016Tarieven gemeentelijk drukwerk verenigingendownload
09.07.2018Reglement op de plaatsing en het gebruik van vaste en vaste verplaatsbare bewakingscamera'sdownload

 

Landbouw en Lokale Economie

Datum goedkeuringGemeenteraadsbesluit 
25.06.1993Koninklijk Besluit ambulante activiteitendownload
04.07.2005Koninklijk Besluit ambulante activiteitendownload
24.09.2006Koninklijk Besluit ambulante activiteitendownload
10.09.2007Politieverordening brandveiligheid horecazaken en gelijkaardige inrichtingendownload
09.02.2009Reglement aanplakbordendownload
06.07.2009Politieverordening exploitatie nachtwinkels en beteugeling overlast rond nachtwinkelsdownload
14.02.2011Politieverordening regeling tot het exploiteren van horecazakendownload
06.06.2011Reglement ambulante activiteiten marktendownload
09.12.2013Verrichte prestaties van brandpreventie in Riemst door de brandweerdownload

Milieu en Dierenwelzijn

Datum goedkeuringGemeenteraadsbesluit 
14.03.1995Politiereglement inzake de verkeersregeling op het Plateau van Caestert te Kannedownload
12.06.2001Verordening lozing huishoudelijk afvalwater, aansluiting openbare riolering en afkoppeling hemelwaterdownload
13.11.2001Verordening m.b.t. overwelven van baangrachtendownload
10.10.2011Politieverordening i.v.m. de openbare orde, zeden, rust, veiligheid, reinheid, gezondheid en hinderlijke inrichtingendownload

Mobiliteit

Datum goedkeuringGemeenteraadsbesluit 
12.10.2004Aanvullend verkeersreglement beurtelings parkeerverbod St-Albanusstraat Vlijtingendownload
14.03.2005Aanvullend verkeersreglement parkeer- en stilstaanverbod in de Trinellestraat Millendownload
14.03.2005Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Mennestraatdownload
14.03.2005Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking uitbreiding bebouwde kom Heukelomdownload
14.03.2005Aanvullend verkeersreglement uitbreiding van de bebouwde kom in Zussendownload
04.07.2005Aanvullend verkeersreglement afsluiting speelterrein Mheer Vlijtingendownload
04.07.2005Aanvullend verkeersreglement invoeren plaatselijk parkeer Holstraat Heukelomdownload
04.07.2005Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Oudeweg Kannedownload
04.07.2005Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Zussen aan de overzijde woning nr. 2download
18.09.2006Aanvullend verkeersreglement afsluiten van het Grootbergpad Kannedownload
12.03.2007Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking tot 50 km/u Bitsingerweg Val-Meerdownload
12.03.2007Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking tot 50 km/u Toekomststraat Riemstdownload
12.03.2007Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking tot 50 km/u Heukelommerweg Heukelomdownload
12.03.2007Aanvullend verkeersreglement onderbroken witte middenbelijning bocht P.Counestraat-Keelstraatdownload
12.03.2007Aanvullend verkeersreglement parkeer-en stilstaanverbod Langstraat Millendownload
12.03.2007Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod St-Albanusstraat Vlijtingen t.h.v. 4 garageboxendownload
12.03.2007Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking gewijzigde verkeerssituatie kerkhof Vlijtingendownload
12.03.2007Aanvullend verkeersreglement wegmarkering Zagerijstraat-Dorpsstraat Membruggendownload
07.09.2007Aanvullend verkeersreglement verbod bromfietsers groene zone wijk Krinkelsgrachtdownload
10.09.2007Aanvullend verkeersreglement een onderbroken witte middenbelijning Muizenberg Kannedownload
10.09.2007Aanvullend verkeersreglement instellen parkeerplaats schoolbus Nieuweweg Bolderdownload
10.09.2007Aanvullend verkeersreglement invoeren plaatselijk verkeer in schoolpad Kannedownload
10.09.2007Aanvullend verkeersreglement parkeer-en stilstaanverbod aan een zijde in de Keelstraat Vroenhovendownload
10.09.2007Aanvullend verkeersreglement stilstaan en parkeerverbod thv kruispunt met Statiestraat Kannedownload
17.12.2007Aanvullend verkeersreglement eenrichtingsverkeer St-Jansstraat en Daalstraat Herderendownload
17.12.2007Aanvullend verkeersreglement invoeren plaatselijk verkeer RVK-weg sec. IV nr. 1 Riemstdownload
17.12.2007Aanvullend verkeersreglement instellen parkeerplaats voor schoolbus en kissride Tolstraat Herderendownload
17.11.2008Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod deel P. Counestraat Vroenhovendownload
17.11.2008Aanvullend verkeersreglement uitbreiding snelheidsbeperking tot 50 km/u in Iers-Kruisstraat Lafeltdownload
17.11.2008Aanvullend verkeersreglement verplicht rechts afslaan komend uit Albertlaandownload
15.12.2008Aanvullend verkeersreglement oversteekplaats Muizenberg t.h.v. wandelweg vanuit Maastrichtdownload
15.12.2008Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Keelstraat Vroenhoven tgo garage woning nr. 9download
15.12.2008Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Reggerstraat Zussen tgo inrit woning nr. 61download
08.06.2009Aanvullend verkeersreglement hellingspercentages Vogelzangstraat Mielenstraat en Ruilverkaveling Millendownload
06.07.2009Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Steenstraat thv Zaal Alliance aan 2 zijden vd rijwegdownload
06.07.2009Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Tolstraat Herderen tgo inrit woning nr. 12download
13.09.2010Aanvullend verkeersreglement hellingspercentage RVK-weg sec. III nr. 37 Val-Meerdownload
13.09.2010Aanvullend verkeersreglement voetgangersoversteekplaats op N745 Bilzersteenweg Vlijtingendownload
13.12.2010Aanvullend verkeersreglement invoeren plaatselijk in RVK-weg sec. II nr. 36 Lafeltdownload
13.12.2010Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Tolstraat Herderen tgo inrit woning nr. 18download
14.03.2011Aanvullend verkeersreglement invoeren bewonersparkeren Statiestraat Kannedownload
14.03.2011Aanvullend verkeersreglement voorbehouden parkeerplaatsen bewoners Statiestraat Kannedownload
02.04.2012Aanvullend verkeersreglement invoeren 50 km/u op de Muizenberg Kannedownload
14.05.2012Aanvullend verkeersreglement parkeren onder de brug in Kannedownload
14.05.2012Aanvullend verkeersreglement parkeren op Statieplein Kannedownload
10.02.2014Reglement uitlening signalisatiemateriaaldownload

 

Onderwijs

Datum goedkeuringGemeenteraadsbesluit 
14.09.2009Arbeidsreglement Gemeentelijk Onderwijs Riemstdownload
30.04.2013Schoolreglement Gemeentelijk Onderwijs Riemstdownload

Ruimtelijke ordening en Wonen

Datum goedkeuring

Gemeenteraadsbesluit 
19.12.1995Politiereglement inzake verbod tot alle ondergrondse groevendownload
09.12.2013Huishoudelijk reglement GECOROdownload
07.07.2014Toewijzingsreglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwgrondendownload
01.03.2015Bouwverordening gemeente Riemstdownload
01.03.2015Toelichtingnota bij Bouwverordening gemeente Riemstdownload
14.11.2016Reglement brandveiligheid kamerwoningen en studentenkamersdownload
12.12.2016Toewijzingsreglement ouderen Riemstdownload
14.05.2018Subsidiereglement aankoop oudere en leegstaande woning voor jonge Riemstenarendownload
14.05.2018Subsidiereglement BENoveren woningendownload

 

Vrije Tijd en Toerisme

Datum goedkeuringGemeenteraadsbesluit 
12.10.1999Reglement gebruik gemeentelijke infrastructuur door socio-culturele verenigingendownload
09.10.2001Bibliotheek gebruikersreglement internetdownload

19.05.2003

Reglement Kunst in de gang

download
11.05.2004Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende jeugdwerkinitiatievendownload
11.05.2004 Betoelaging van jeugdkampen voor jongeren met bijzondere aandachtdownload
14.11.2005Betoelaging culturele uitstappen voor jeugdwerkinitiatievendownload
14.11.2005Betoelaging kadervorming aan jeugdwerkinitiatievendownload
13.03.2006Huishoudelijk reglement gebruik gemeentelijke sportaccommodatiesdownload
11.02.2008Reglement inzake het organiseren van optochtendownload
19.05.2008Bibliotheek provinciaal gebruikersreglement en lokaal addendumdownload
07.07.2008Reglement kunst langs de straatdownload
07.07.2008Reglement tot gemeentelijke erkenning van riemster sportverenigingendownload
07.07.2008Reglement projecttoelage voor jongereninitiatievendownload
09.02.2009Uitleenreglement sportmateriaaldownload
14.09.2009Evenementenreglementdownload
12.03.2012Reglement gebruik marktkasten door verenigingendownload
11.03.2013Verkoop oordoppendownload
23.05.2013Reglement inzake speelstratendownload
09.09.2013Uitleen geluidsmeterdownload
14.04.2014Betoelaging jeugdkampen en vervoer van kampmateriaal door verenigingendownload
12.05.2014Werkingstoelage socio-culturele verenigingendownload
07.07.2014Betoelaging culturele uitstappen voor jeugdbewegingendownload
14.09.2015Reglement uitleen grasmaaiersdownload
09.03.2015Reglement uitleendienstdownload
12.09.2016Betoelaging van jeugdkampen en speelpleinwerkingen voor jongeren met een beperkingdownload
12.09.2016Speelpleinwerking voor kinderen met een beperkingdownload