Overige diensten

Praktische info

De gemeente Riemst is er ook voor kinderen en jongeren! Wij geven niet alleen informatie over kinderopvang, jeugdverenigingen of fuiven maar organiseren ook veel leuke activiteiten, we ondersteunen jongeren waar we kunnen en we proberen in elk dorp in Riemst ruimte te voorzien om te spelen. Daarnaast streven we naar een kindvriendelijk beleid en krijgen jongeren ook inspraak via de jeugdraad.

Jeugdraad Riemst

De jeugdraad is de officiële spreekbuis van de kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur. Jongeren kunnen via de jeugdraad hun mening laten horen en het jeugdbeleid mee vorm geven. De jeugdraad in Riemst is een jonge, dynamische groep en doet veel meer dan alleen vergaderen. Elk jaar zetten we ons in voor een goed doel en zetten we iets op poten met alle jeugdbewegingen samen.

Leden van de Algemene vergadering         
Sanne Haesen
Kiara Moors 
Thomas François                                  
Chiro PJ en chiro Vlijtingen
KLJ Membruggen, Millen, Vlijtingen en Zichen

Adviserende leden zonder stemrecht
Peter Neven, schepen van Jeugd
Elien Severens, jeugdconsulent

Alle geïnteresseerde jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom. Geïnteresseerd? Contacteer Elien van de jeugddienst via jeugd@riemst.be of 012 440 372.

Fuifbus voor verenigingen

Provincie Limburg kan een subsidie verlenen voor een fuifbus om fuifgangers naar en van een fuif te vervoeren.

Dit kan enkel als je minstens voldoet aan volgende voorwaarden:
- De fuif vindt plaats in de provincie Limburg;
- De fuif moet openbaar zijn;
- Enkel voor Limburgse jeugd-, sport- en studentenverenigingen; 
- De vereniging moet fuiforganisator zijn.

Premies en toelagen

Jeugdwerkinitiatieven kunnen aanspraak maken op een aantal subsidies en toelagen, nl: kamp- en kampvervoer, culturele uitstappen, werkingstoelage, kadervorming...

Repetitieruimte

Wat?
De gemeente Riemst bouwde samen met de Provincie Limburg een repetitieruimte in het voormalige jeugdhuis. Naast een drumstel en een geluidsinstallatie, kan je ook over een materiaalkast beschikken om je versterker(s) in op te bergen.

Waar?
Kerkstraat 28, 3770 Riemst

Kostprijs
10 euro per blok van 3 uur

Hoe reserveren?
Contacteer de dienst Jeugd via jeugd@riemst.be, +32 479 10 88 62 (WhatsApp) of 012 440 372.

Reglement
- Repeteren kan enkel in blokken van 3 uur, en dit van 10.00u. tot en met 23.00u.
- In de repetitieruimte mag je niet eten of drinken. Dat kan wel in de chill out room.
- Roken is enkel buiten toegelaten.
- De repetitieruimte hoort na de repetitie netjes achtergelaten te worden.
- Een groep die meer dan 6 maanden niet meer heeft gerepeteerd, moet zijn sleutel
  terug bezorgen. De toegangscode wordt vervolgens geschrapt.
Bij niet-naleving van deze regels kan de betrokken groep geweerd worden van verder gebruik.

Hoe annuleren?
Je kan ten laatste 3 dagen vooraf annuleren via de dienst Jeugd. Bij laattijdig of niet annuleren worden 4 euro administratiekosten aangerekend. Wie vergeet te annuleren moet ook het gereserveerde blok betalen.

Speel- en ontmoetingsruimte

In Riemst is er in bijna elke dorpskern wel een speel- en ontmoetingsplekje te vinden. Of het nu een speelplein, speelweide of speelbos is, ze hebben 1 doel gemeen: ruimte creëren om te spelen voor onze kinderen en jongeren. De Technische dienst staat in voor het onderhoud en de controle van de veiligheid van onze speelpleintjes.

Speelstraten

Een speelstraat is een straat die in samenwerking met de bewoners verkeersvrij wordt gemaakt. Op die manier kunnen kinderen veilig en zorgeloos spelen in de eigen omgeving. We zorgden voor een toegankelijk en duidelijk reglement, waarbij het aanvragen van een speelstraat een fluitje van een cent wordt. 

color-3

Tongersesteenweg 8 | tel. 012 44 03 72 | jeugd@riemst.be