Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Bib in ’t kort

Print
  1. Na inschrijving in de bibliotheek via eID-kaart geldt deze kaart als lidmaatschapskaart of je ontvangt een bijkomende lidmaatschapskaart. Het lidmaatschap geldt voor 12 maanden en betekent automatisch het lidmaatschap in alle vestigingen van de bibliotheken van Bibliotheeknet Limburg.
  2. Het lidmaatschap is gratis voor personen jonger dan 18 jaar en bedraagt 5 euro voor personen vanaf 18 jaar.
  3. Je kan per lidmaatschapskaart max.20 documenten gratis uitlenen met een maximum van 5 stuks per aard van het werk. Het laatste tijdschriftnummer wordt niet uitgeleend.
  4. De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt 3 weken (21 dagen).
  5. Verlengen - in de bibliotheek, telefonisch of via de website http://riemst.bibliotheek.be - kan je maximum twee keer voor een periode van 3 weken (21 dagen).
  6. Breng je de uitgeleende documenten te laat terug, dan betaal je een vergoeding van 0,10 euro per stuk per dag.
  7. Bij verlies of beschadiging van de geleende werken moet je de schade vergoeden. Je betaalt dan de reële kostprijs van het document. Verlies je tekstboekjes bij cd's, cd-roms of dvd's, dan dien je de volledige cd, cd-rom of dvd te vergoeden.
  8. Leeszaal-, of naslagwerken, bepaalde documenten alsook de dagbladen kan je niet ontlenen, maar enkel ter plaatse raadplegen.
  9. Reservatie van werken die uitgeleend zijn, is mogelijk -in de bibliotheek of via de website- tegen betaling van 0,75 euro per gereserveerd werk.
  10. Publicaties van andere bibliotheken kan je aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer (IBL). De kosten hiervan bedragen min. 3 euro.