Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Lid worden

Print

Om bibliotheekmaterialen te kunnen ontlenen of om bijvoorbeeld op het Internet te zoeken in de bib, moet je lid worden. Inschrijving gebeurt uitsluitend via voorlegging van de identiteitskaart. Minderjarigen worden ingeschreven onder de verantwoordelijkheid van een ouder.

Het lidmaatschap is geldig voor één jaar en het lidgeld bedraagt:

  • Voor kinderen en jongeren tot en met 17 jaar: gratis
  • Voor volwassenen: 5 euro

Bij de inschrijving wordt de elektronische identiteitskaart (eID-kaart) geactiveerd. Deze kan gebruikt worden als bibliotheekkaart. De bibliotheekgebruiker kan ook een bibliotheekkaart ontvangen (indien hij dit wenst of bij gebrek aan een eID-kaart). Deze kaart is strikt persoonlijk.  Op de kaart staat je naam en je lenersnummer.  Dit nummer heb je ook nodig om telefonisch of on line via de catalogus boeken te reserveren of te verlengen.  Het ontlenen van documenten is volledig gratis.