Vragen over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Evenementen gaan veilig weer van start vanaf 16 september

Het College van Burgemeester en Schepenen legde op 28 augustus enkele duidelijke randvoorwaarden voor evenementorganisatoren vast. Zo kan men geïnformeerd en veilig weer aan de slag. 

Vanaf 16 september 2020 zijn er in de gemeente Riemst weer beperkt evenementen en bijeenkomsten mogelijk. Uiteraard steeds met respect voor de geldende coronavoorschriften. Het College van Burgemeester en Schepenen legde op 28 augustus enkele duidelijke randvoorwaarden vast. Zo kunnen de organisatoren geïnformeerd en veilig weer aan de slag. Het naleven van de "zes gouden regels" staat, net zoals in het dagelijkse leven, centraal. 

Organiseert jouw vereniging een activiteit? 

Op de webpagina ‘evenementen’ vind je een duidelijk en uitgebreid overzicht van de richtlijnen. We proberen deze lijst up to date te houden met de meest recente, federale, richtlijnen. Vergeet niet tijdig een evenementenaanvraag in te dienen. Stuur zeker ook een correct ingevuld Covid Event Risk Model mee naar evenementen@riemst.be.

Alvast de belangrijkste aandachtspunten op een rijtje (in voege vanaf 16/9/20) :

  • De organisatie is steeds verantwoordelijk voor de naleving van de Covid-19 voorschriften. De sectorspecifieke covid-19 protocollen worden nauw nageleefd. 
  • Clubs en verenigingen komen samen met maximum 50 personen. Rekening houdend met de social distancing maatregels. Kinderen jonger dan 12 jaar, worden niet meegerekend bij het maximum aantal deelnemers.
  • Activiteiten worden bij voorkeur buiten georganiseerd. Het goed verluchten van een binnenruimte is cruciaal. Het maximum aantal deelnemers aan een bijeenkomst binnen is gelinkt aan de beschikbare oppervlakte van de zaal. Voorzie per zittende aanwezige 4m². Voor een staand publiek is je ruimte groot genoeg, indien je 10m² per aanwezige rekent. 
  • Het sluitingsuur van een evenement is conform aan dat van de horeca, nl. 1 uur ’s nachts.
  • De organisatie zorgt voor een correcte registratie van de aanwezige bezoekers met het oog op mogelijke contact-tracing.

Ons gemeentelijk activiteitenaanbod

Onze gemeentelijke Welzijnsdiensten evalueren momenteel hun activiteiten en proberen deze opnieuw corona proof aan te bieden. We denken o.m. aan de sportactiviteiten, lessen in dienstencentrum De Linde, initiatieven vanuit de Culturodroom, … 

Voor de werking van de bibliotheek gaan er 16 september nieuwe versoepelingen in: 

  • De internet- en publiekspc’s mogen opnieuw gebruikt worden.
  • De info- en promostandjes zijn weer toegelaten in de bibliotheek.
  • Kinderen zijn weer welkom onder begeleiding van een volwassene.
  • Het leescafé kan opnieuw gebruikt worden.
  • De inrichting van de voorleesmomenten wordt eind september bekeken.

LET OP: dit is de huidige stand van zaken, gebaseerd op de momenteel geldende federale corona maatregelen. Deze richtlijnen kunnen wijzigen, wanneer de pandemie opflakkert.