Info-zitdag windenergieproject Riemst

Limburg win(d)t plant een nieuw windenergieproject in Riemst. Het betreft een inplanting van twee windturbines ten oosten van de autosnelweg E313 en gelegen ten zuidoosten van de afrit 32 - Tongeren. Heb je vragen over dit project? Kom dan langs op de info-zitdag, op dinsdag 31 juli doorlopend van 16.00 u. tot 19.00 u. in Hotel Malpertuus, Tongersesteenweg 145. 

Het openbaar onderzoek loopt van 13/07 t.e.m. 11/08. Eventuele opmerkingen en bezwaren over deze aanvraag omgevingsvergunning kunnen digitaal worden ingediend via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be – projectnr. Omgevingsloket OMV_2018081443) of schriftelijk worden ingediend door middel van een aangetekende brief of door afgifte tegen ontvangstbewijs bij het college van burgemeester en schepenen, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst, en dit vóór 11 augustus 2018.

Wilt u het volledige dossier digitaal ontvangen? U kan dit opvragen via milieu@riemst.be - tel. 012 44 03 44. Let wel dat de teksten uit dit dossier niet gekopiëerd of verder verspreid mogen worden.