MILITAIRE OEFENING VAN 18 MAART TEM 20 MAART 2019

Van maandag 18 maart tot en met woensdag 20 maart zal er in Riemst een militaire oefening plaatsvinden.

Aan de oefening zullen 48 manschappen en 10 wielvoertuigen deelnemen. De hinder zal minimaal zijn, er wordt geen gebruik gemaakt van rupsvoertuigen en oefenmunitie, er zijn geen laagvliegactiviteiten en er worden geen opeisingen gedaan.

De oefening zal plaatsvingen in, op en nabij het Fort Eben Emael, waarbij er naar- en van het fort verplaatsingen te voet plaatsvinden. Tevens zal de brug in Vroenhoven gebruikt worden als grensverleggende activiteit. Het verkeer zal tijdens de oefeningen niet gehinderd worden.  

Moest u toch hinder of schade ondervinden van de oefening, dan kan u binnen de 48 uur aangifte doen bij de dienst Communicatie via communicatie@riemst.be.