Nieuwjaarsreceptie op 21 januari!

Alle Riemstenaren zijn welkom op onze nieuwjaarsreceptie op zondag 21 januari!

Nieuwjaarsreceptie op 21 januari!

Wij nodigen je graag uit voor onze nieuwjaarsreceptie op zondag 21 januari, vanaf 15.00 u. in Zaal ’t Paenhuys. In een gezellige sfeer blikken we terug op het oude jaar en kijken we samen uit naar de toekomst. Iedereen is van harte welkom!

Wat brengt 2018?

Wat het nieuwe jaar zal brengen, kunnen we niet voorspellen. Maar we kunnen wel meegeven waar wij als gemeentebestuur verder op in willen zetten. Zo werken we samen enthousiast verder aan ons actieplan 2020, een investeringsplan waarin jij als inwoner centraal staat. Vorig jaar slaagden we er in om voor de tweede keer deze legislatuur de belastingen te verlagen, personenbelasting van 9% naar 8% en afschaffing van de algemene belasting euro per gezin. In 2018 kunnen we opnieuw 4,7 miljoen euro investeren. Hieronder enkele blikvangers!

Gezellig én veilig wonen in Riemst

In 2018 blijven we inzetten op de leefbaarheid in de dorpen, o.a. door aandacht te schenken aan verkeersveiligheid. Zo worden de Elderenweg, het Avergat en de Smisstraat volledig heringericht en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. Ook de derde fase van de doortocht Riemst-centrum gaat van start met een herinrichting van de Tongersesteenweg.

Daarnaast blijft de gemeente investeren in het stoepen- en pleinenplan. In 2018 investeert de gemeente 460.000 euro in toegankelijke, verkeersveilige stoepen. In Vroenhoven, Zichen en Zussen worden de dorpspleinen heraangelegd, een investering van 980.000   euro. Ook de omgeving rond de kerk in Val-Meer wordt vernieuwd, goed voor een investering van 115.000 euro. Tegen 2020 wordt er daarbovenop telkens 300.000 euro vrij gemaakt voor de pleinen in Kanne en Vlijtingen.

In 2018 worden ook de plannen opgemaakt om in Riemst een nieuw kerkhof te voorzien. Daarnaast investeren we 125.000 euro in moderne overkappingen.

Weg met wateroverlast

660.000 euro wordt vrijgemaakt voor de aanpassingswerken aan de Kuilenzouw, om het water van het hoger gelegen afstromingsgebied beter naar het kanaal te leiden. Naast de kuilenzouw werd reeds een opvangbekken aangelegd met een capaciteit van 20.000 m3. Verder wordt er 65.000 euro geïnvesteerd in de aankoop van gronden om erosiewerken te kunnen uitvoeren. In verschillende dorpen lopen onderhandelingen om verdere maatregelen te nemen, die in 2018 uitgevoerd zullen worden.

Modern onderwijs

We streven naar een modern onderwijs, waarin de kinderen de kans krijgen om te werken met digitale leermiddelen. Daarom investeren we 100.000 euro in de aankoop van tablets voor het kleuter- en basisonderwijs van het gemeentelijk en vrij onderwijs en 13.000 euro in een veilige WIFI-verbinding in de gemeentelijke scholen.

Naast de infrastructuurtoelages zal de gemeente Riemst in 2018 ook blijven inzetten op multifunctionele schoolinfrastructuren. Zo zal onderzocht worden hoe de schoolsite aan de Kloosterstraat in Vlijtingen, waar heel veel partijen actief zijn en verschillende functies samenkomen, vernieuwd kunnen worden. De noden van alle gebruikers van de site krijgen een plaats en worden met elkaar verweven. Hiervoor wordt er extern advies aangevraagd, goed voor een investering van 50.000 euro.

Milieuvriendelijkheid beleid

Om onze inwoners te ondersteunen maken we 50.000 euro vrij om een klimaatfonds op te richten. Hiermee willen we duurzame investeringen van burgers aanmoedigen en subsidiëren. Er komt ook een subsidie om inwoners aan te sporen een asbestdeskundige aan te stellen. Zelf geven we alvast het goede voorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op het gemeentehuis, een investering van 65.000 euro die een besparing van 30% op energiekosten zal opleveren. Verder maken we een verhoogd budget vrij voor het groenonderhoud in de gemeente, een jaarlijkse uitgave van meer dan 500.000 euro.

Inzetten op dienstverlening

Naast het digitale e-loket willen we onze inwoners in 2018 van dienst zijn met afhaalbakjes, zodat ze hun documenten 24/7 kunnen afhalen in het gemeentehuis.

Ook de Welzijnscampus op de Eyckendaelsite is het schoolvoorbeeld van dienstverlening. Naast de 11 seniorenwoningen komt er een samentuin en wordt de omgeving heringericht met veel groen en voldoende parkeergelegenheid. Het wordt een unieke plek waar ontmoeting en zorg samenkomen voor jong en oud. Deze herinrichting is een investering van 150.000 euro.