Programma’s 11-november herdenkingen

Op 11 november 1918, om 11 uur, begon de wapenstilstand die een einde maakte aan de Eerste Wereldoorlog. 100 jaar later wordt dit historisch feit nog steeds herdacht in elk dorp van onze gemeente. Op deze dag brengen we hulde aan de vele dappere soldaten die toen ons land verdedigden.

Zaterdag 10 november
Val-Meer
17.45 u. Samenkomst aan zaal De Bond.
18.00 u. Eucharistieviering opgeluisterd door het zangkoor De Val-se Meer-els.
18.30 u. Plechtige herdenking m.m.v. Kon. Fanfare ‘De Vrije Burgers’, Kon. Harmonie ‘De Kristene Gildebroeders’, leerlingen VBS Valmeer, Heemkundige Kring ‘Falla-Meirs’ en oudstrijdersvereniging Riemst met toespraken en bloemenhulde aan de gedenksteen en rondgang op de begraafplaats.
Tentoonstelling van de geconserveerde oudstrijdersvlag VOS en/of toelichtingen rond de herstellingswerken.
Aansluitend receptie in zaal De Bond.

Zussen
17.45 u. Bloemenhulde op de begraafplaats door oud-strijders en sympathisanten.
18.00 u. Eucharistieviering opgeluisterd door Kon. Harm. Broederband.
18.30 u. Bloemenhulde.
18.45 u. Receptie in café Broederband – Mergelstraat.

Zondag 11 november
Vlijtingen
08.45 u. Bijeenkomst alle deelnemers in zaal Concordia (Mheerplaats).
09.10 u. Vorming stoet en vertrek.
09.20 u. Bloemenhulde aan het monument Pater Vanweert (oud-strijder 1914-1918).
09.25 u. Bloemenhulde aan het graf van Engelse gesneuvelde (Commonwealth); uitvoering ‘Engels Volkslied’ en ‘Last Post’.
09.30 u. H. Mis, gevolgd door een herdenkingsplechtigheid aan monument van de gesneuvelde militairen (oud-kerkhof); nadien naar zaal Concordia voor een warme hap en een drankje voor alle deelnemers, gratis aangeboden door KNSB-Vlijtingen.

Genoelselderen
09.15 u. Samenkomst aan de kerk.
09.30 u. Eucharistieviering gevolgd door toespraak.
10.15 u. Bloemenhulde.

Millen
10.30 u. Samenkomst in de parochiekerk.
10.45 u. Eucharistieviering in de St.-Stefanuskerk opgeluisterd door Kon. Par. Harm. St.-Cecilia Millen.
11.30 u. Hulde aan het monument der gesneuvelden op het kerkhof.

Zichen-Bolder
10.00 u. Samenkomst aan het kerkhof Zichen-Bolder.
10.30 u. Bloemenhulde aan het ereperk en aan de erelijsten op het kerkhof Zichen-Bolder.
10.45 u. Eucharistieviering opgeluisterd door de Kon. Fanf. De Werkmanszonen, aansluitend bloemenhulde en toespraken aan het monument der oudstrijders.
11.30 u. Receptie in Gasthof Delicia, Zichen.
12.00 u. Diner voor de ingeschrevenen in Gasthof Delicia, Zichen.

Heukelom-Riemst
09.30 u. Samenkomst aan zaal St.-Hubertus; muzikale begeleiding door Kon. Harm. St.- Martinus Riemst.
10.00 u. Bloemenhulde aan monument der gesneuvelden.

Herderen
08.45 u. Samenkomst aan de kerk.
09.00 u. Eucharistieviering opgeluisterd door Kon. Harm. St.-Jan.
10.00 u. Bloemenhulde en toespraken aan het ereperk, aan het oorlogsmonument 1914-1918 en aan het monument van de gesneuvelden op het oud-kerkhof;      nadien naar zaal St. Jan waar een drankje wordt aangeboden.

Zaterdag 17 november
Membruggen
16.30 u. Eucharistieviering in de kerk van Membruggen.
17.00 u. Hulde aan het gedenkteken van Roger Martens en aan het oorlogsgedenkteken.

Vroenhoven
18.00 u. Eucharistieviering in de Sint-Petrus & Pauluskerk met toespraak ter nagedachtenis van de slachtoffers en oud-strijders van beide wereldoorlogen met neerlegging van bloemstuk aan het monument.

Zondag 18 november
Kanne
10.30 u. Samenkomst in de kerk.
10.45 u. Eucharistieviering in de Sint–Hubertuskerk ter nagedachtenis van de slachtoffers en oud-strijders van beide wereldoorlogen; opgeluisterd door K.F. St-Cecilia. Aansluitend bloemenhulde aan het monument 1914-1918 en aan het ereperk oud-strijders aan de Pruis.