Stemmen op 14 oktober, hoe doe je dat?

Op 14 oktober 2018 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuwe gemeente- en provincieraad te kiezen. Lees hier alle praktische informatie over de verkiezingen en volg op zondag 14 oktober de resultaten online op.

Eind september ontvang je een oproepingsbrief. Daarop vind je informatie over waar je moet gaan stemmen, hoeveel raadsleden we kiezen, hoe je geldig kunt stemmen en hoe je volmacht kan geven.

Iedereen krijgt bovendien de kans om te gaan stemmen. Voor minder mobiele mensen of mensen met een beperking worden de nodige voorzorgsmaatregelen genomen om de toegankelijkheid van de stemlokalen te garanderen.

Hoe geef je volmacht?

Je hebt twee documenten nodig om een volmacht te geven:

  • Het volmachtformulier (A95) zelf. Dit is vindbaar op www.vlaanderenkiest.be of www.riemst.be. Je kan het ook opvragen bij de dienst Bevolking.
  • Een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stemlokaal kan gaan. Welk attest hangt af van de reden waarom je een volmacht geeft.

Je kan een volmacht geven in de volgende gevallen:

  • Medische redenen: voeg een medisch attest van de dokter toe.
  • Verblijf in het buitenland omwille van beroeps- of dienstredenen: voeg een attest van je werkgever toe.
  • Verblijf in buitenland (vakantie): vraag uiterlijk vrijdag 12 oktober een attest aan bij de dienst Bevolking. Voeg de nodige bewijsstukken van boeking toe bij je aanvraag.
  • Je moet werken op de dag van de verkiezingen: voeg een attest van je werkgever toe.
  • Je bent schipper, marktkramer of kermisreiziger: voeg een attest toe waaruit de uitoefening van jouw beroep blijkt, dit wordt afgeleverd door de burgemeester van jouw gemeente.
  • Je verkeert je in een toestand van vrijheidsbeneming ten gevolgde van een rechterlijke maatregel: voeg een attest toe van de directie van de inrichting waar je verblijft. Je bent in dit geval niet verplicht een volmacht te geven.
  • Geloofsovertuiging: voeg een attest van de religieuze overheid toe.
  • Studieredenen: voeg een attest toe van de directie van de instelling waar je studeert.

Meer info

Je kan steeds terecht bij de dienst Bevolking, of neem een kijkje op www.vlaanderenkiest.be. Ook op zondag 14 oktober is de dienst Bevolking geopend van 9.00 u. tot 12.30 u.

Verkiezingsresultaten Riemst op de voet volgen?

Op zondag 14 oktober kan je vanaf 16.30 u. terecht in de raadszaal om de resultaten van de verkiezingen te volgen.

Je kan dit ook online volgen, klik hier om de resultaten te raadplegen.

Hoe stem je geldig met potlood en papier?

Verkiezingen