Week van de Pleegzorg van 10 tot 19 november

Sinds juni 2017 is gemeente Riemst één van de 35 Limburgse pleegzorggemeenten. Pleegzorg Limburg zorgt ervoor dat kinderen en jongeren in een moeilijke thuissituatie via pleeggezinnen toch een warm gezin kunnen ervaren. Als pleegzorggemeente gaat ook gemeente Riemst het engagement aan om samen met Pleegzorg Limburg actief op zoek te gaan naar nieuwe pleeggezinnen.

Wist je dat er vandaag meer dan 4000 pleeggezinnen zijn in Vlaanderen? Ook dicht bij ons zijn er kinderen en jongeren of volwassenen met een beperking die het moeilijk hebben. Vaak omdat hun ouders voor korte of lange tijd niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis. Daar kunnen ze vooral zichzelf zijn en krijgen ze de kans om te groeien richting toekomst. In provincie Limburg wachten maar liefst 79 kinderen en jongeren nog op een warme thuis. 

Ook in onze gemeente willen we hier extra aandacht aan geven. In De Boekerij kan je deze week meer info vinden met een extra boekenstandje, folders, bladwijzers,…

Meer info over Pleegzorg Limburg kan je hier vinden