Belastingen en retributies

Datum goedkeuring Gemeenteraadsbesluit  
21.12.1999 Huurcompensatie voetbalclubs gebruik niet-gemeentelijke sportvelden - belastingreglement download
10.06.2013 Tarieven en voorwaarden gebruik gemeentelijke sportaccommodaties - belastingreglement download
09.12.2013 Tarieven voor deelname aan gemeentelijke activiteiten door individuen - belastingreglement download