Aanvraag subsidie benoveren woningen en appartementen

Via dit formulier kan je een aanvraag indienen om een subsidie BENoveren voor woningen en appartementen aan te vragen. Gelieve volgende documenten toe te voegen aan het inschrijvingsformulier:

  • EPB-verslag na energetische renovatie
  • Overzichtslijst facturen + kopies van facturen
Gebouw = vergunde of vergund geachte woning of appartement dat op het grondgebied van Riemst gelegen is. Renovatie= energetische renovatiewerken die uitgevoerd zijn cfr. een geldige stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning.
E-peil: het behaalde E-peil na energetische renovatie moet betrekking hebben op het volledige gebouw
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc ods zip.
Ik heb kennis genomen van de voorwaarden waaraan de subsidieaanvraag moet voldoen conform het subsidiereglement BENoveren woningen en appartementen dat door de gemeenteraad van 14.05.2018 goedgekeurd is
Ik verklaar op eer dat deze aanvraag correct en volledig ingevuld is en geef de bevoegde ambtenaar toestemming om controle uit te oefenen