Inschrijvingsformulier opvang

Inschrijvingen voor de kinderopvang in de paasvakantie zijn geldig vanaf vrijdag 8/03, 7.00 u.

Opgelet: na drie ongeldige afwezigheden per schoolvakantie, wordt de opvang voor het betreffende kind voor de eerstevolgende schoolvakantie geweigerd. Voor bijkomende inlichtingen kan u telefoneren naar de coördinator van de kinderopvang op tel. 0471 41 03 09 of naar de dienst Welzijn op tel. 012 44 03 70. 

TER INFO: Indien je kind ook deelneemt aan de sportkampen, gelieve dit dan duidelijk te communiceren. Voor en na het sportkamp wordt er ook opvang georganiseerd in de sporthal in Herderen. De opvang in de sporthal in Herderen ziet er als volgt uit:

  • 8.30 u. - 9.45 u. opvang in de sporthal
  • 10.00 u. - 15.00 u. sportkamp
  • 15.15 u. - 16.30 u. opvang in de sporthal

Sportkampen 

  • 11/4, 12/4, 15/4 (°2010,°2011,°2012)
  • 16/4, 17/4, 18/4 (°2007, °2008, °2009)
  • 8/4, 9/4, 10/4 (°2013, °2014)

Er wordt geen vervoer voorzien vanuit de opvang in Bolder/Riemst, van en naar het sportkamp.

Vragen of meer info? Contacteer welzijn@riemst.be of tel. 012 44 03 70. 

 

Gegevens kind
Data opvang
Kruis aan op welke dagen en dagdelen je gebruik wenst te maken van onze kinderopvang. Voormiddag (VM): van 7.00 u. tot 12.00 u./13.00 u. Namiddag (NM): van 12.00 u./13.00 u. tot 18.00 u.
Neemt jouw kind ook deel aan de sportkampen tijdens de paasvakantie?
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf docx.
Tijdens onze activiteiten worden er op regelmatige basis foto's gemaakt. Dit kunnen zowel algemene foto's (overzichtsbeelden, sfeerfoto's, groepsfoto's) als gerichte foto's (close-ups, foto's waarop de kinderen duidelijk herkenbaar in beeld gebracht worden) zijn. Wij gebruiken deze foto's voor de promotie van onze gemeentelijke activiteiten, of om gemeentelijke informatie omtrent deze activiteiten te kaderen. Dit via onze gemeentelijke kanalen: Sociale media (Facebook, Instagram, Twitter), Gemeentelijke website, Gemeentelijk informatieblad, Affiches en flyers, Brochures (bv. Toeristische gids, bibliotheekfolder, Zomeractiviteitengids), Jaarkalender, Persberichten, Aankondigingsborden langs de invalswegen, Digitale informatieschermen gemeentehuis. Wat het maken en gebruiken van foto's betreft, houden wij rekening met de vernieuwde GDPR-wetgeving inzake privacy. Daarom vragen wij om jouw uitdrukkelijke toestemming te geven voor het maken en gebruiken van foto's van jouw zoon of dochter. Heb je toch nog een foto gezien op één van onze gemeentelijke kanalen, waarvan je liever wilt dat deze verwijderd wordt of heb je verdere vragen over het gebruik van foto's? Contacteer de dienst Communicatie via communicatie@riemst.be of tel. 012 44 03 06. Hierbij verklaart ondergetekende, dat foto’s en video’s door de gemeente gebruikt mogen worden via de gemeentelijke kanalen.