Bekendmakingen openbaar onderzoek

Bekendmaking openbaar onderzoek "OPHEFFING GEMEENTEWEGEN: VOETWEG NR. 43 TE ZICHEN-ZUSSEN-BOLDER"

Het dossier omtrent de opheffing van de rooilijnen van de voetweg nr. 43 achter Mergelstraat, gedeelte tussen Reggerstraat en Waterstraat ligt ter inzage van maandag 30 oktober 2023 tot en met vrijdag 1 december 2023 om 12.00 uur bij de dienst Patrimonium (openbaar onderzoek)

Raadpleeg hier de dossierstukken:

  1. Gemeenteraadsbesluit voorlopige vaststelling;
  2. Bekendmaking openbaar onderzoek;
  3. Plan.

Heb je bezwaren op, of opmerkingen over dit plan, dan kan je deze uiterlijk tot vrijdag 1 december 2023 om 12.00 uur schriftelijk bezorgen:

  • ofwel per aangetekende brief gericht aan het gemeentebestuur van Riemst;
  • ofwel tegen ontvangstbewijs afgeven ter adres van de dienst Patrimonium, Maastrichtersteenweg 2b te 3770 Riemst;
  • ofwel per mail aan gemeentebestuur@riemst.be.