Kapvergunning

Vergunningen voor het kappen van bomen, struiken en hagen

  • Een stedenbouwkundige vergunning is nodig voor het kappen van bomen gelegen in woongebied, agrarisch gebied of industriegebied en waarvan de stamomtrek op 1 meter hoogte meer dan 1 m meet en gelegen op meer dan 15 m van een vergunde woning of bedrijfsgebouw. 
  • Voor dergelijke aanvraag volstaat een eenvoudige dossiersamentstelling. Om een stedenbouwkundige vergunning te verkrijgen dien je het dossier in te dienen bij de dienst Vergunningen van de afdeling ROW.
  • Een kapmachtiging volgens het Bosdecreet is nodig voor kappingen van een bos of in een bos, zonder de bedoeling te ontbossen.
    • Aanvraag: de aanvraag moet je indienen bij het Agentschap Natuur en Bos, Koningin Astridlaan 50 bus 5, 3500 Hasselt
    • Formulieren: de nodige aanvraagformulieren zijn te bekomen bij Agentschap Natuur en Bos

Belangrijke opmerking

Is er geen vergunning nodig voor het kappen van bomen dan dien je als eigenaar nog steeds rekening te houden met de opgelegde zorgplicht volgens het Natuurdecreet:
"Iedereen die handelingen verricht of hiertoe de opdracht verleent, en die weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat de natuurelementen in de onmiddellijke omgeving daardoor kunnen worden vernietigd of ernstig geschaad, is verplicht om alle maatregelen te nemen die redelijkerwijze van hem kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te beperken of te herstellen."

De zorgplicht geldt overal en altijd en voornamelijk daar waar geen vergunnings- of meldingsplicht is. De maatregelen die je neemt in het kader van de zorgplicht dien je in een schrijven te richten aan het college van burgemeester en schepenen