Trage wegen

In de gemeente Riemst zijn nog tal van trage wegen of kerkpaden gelegen.

Omdat deze paden niet door iedereen even goed gekend zijn wil de gemeente het gebruik ervan stimuleren en de wegjes herwaarderen door:

  • het verbeteren van de toegankelijkheid
  • het afsluiten van sommige paden voor gemotoriseerd verkeer; door trage wegen kan er een maximale scheiding plaats vinden tussen het autoverkeer en het langzame verkeer
  • een landschapsinkleding: aanvullen van boomgaarden en hagen
  • het mogelijk realiseren van nieuwe verbindingen
  • het plaatsen van banken en naamborden

In samenwerking met de vzw Trage Wegen werd een proefproject in Genoelselderen en Membruggen uitgewerkt en een kaart opgesteld. Deze is te verkrijgen bij toerisme Riemst.