Verkavelingsvergunning

Een verkavelingsvergunning is vereist indien de eigenaar van een onroerend goed het perceel wenst op te splitsen met de bedoeling de opgesplitste delen te bestemmen voor woningbouw.

De verkavelingvergunning geeft aan de eigenaar de toelating om deze nieuwe percelen te verkopen als bouwkavel en geeft aan de kopers de waarborg dat zij op die percelen een woning mogen oprichten.

Het dossier wordt bij voorkeur opgemaakt door een landmeter of een architect.

Aanvraagformulier