Wat is vrijwilligerswerk?

De wet op vrijwilligerswerk omschrijft duidelijk wat vrijwilligerswerk inhoudt, met name:

“vrijwilligers geven uit vrije wil, onbetaald een stuk van hun tijd aan een organisatie”

Ter verduidelijking: Je bent dus geen vrijwilliger als je het gras maait bij je grootmoeder.