Evenementen

Richtlijnen bij de organisatie van een evenement vanaf 16/9/2020

Vanaf 16 september 2020 zijn er in de gemeente Riemst weer beperkt evenementen en bijeenkomsten mogelijk. Uiteraard steeds met respect voor de geldende coronavoorschriften. Het College van Burgemeester en Schepenen legde op 28 augustus 2020 enkele duidelijke randvoorwaarden vast. Zo kunnen de organisatoren geïnformeerd en veilig weer aan de slag. 

Lees hier het volledige collegebesluit : Kader organiseren activiteiten op grondgebied Riemst na 15/9/2020 tijdens covid-19 pandemie tot nieuwe federale onderrichtingen