Jeugdondersteuning

Jeugdraad Riemst

De jeugdraad is de officiële spreekbuis van de kinderen en jongeren bij het gemeentebestuur. Jongeren kunnen via de jeugdraad hun mening laten horen en het jeugdbeleid mee vorm geven. De jeugdraad in Riemst is een jonge, dynamische groep en doet veel meer dan alleen vergaderen. Elk jaar zetten we ons in voor een goed doel en zetten we iets op poten met alle jeugdbewegingen samen.

Leden van de Algemene vergadering         
Sanne Haesen
Kiara Moors 
Thomas François                                  
Chiro PJ en chiro Vlijtingen
KLJ Membruggen, Millen, Vlijtingen en Zichen

Adviserende leden zonder stemrecht
Peter Neven, schepen van Jeugd
Elien Severens, jeugdconsulent

Alle geïnteresseerde jongeren vanaf 16 jaar zijn welkom. Geïnteresseerd? Contacteer Elien van de jeugddienst via jeugd@riemst.be of 012 440 372.

Fuifbus voor verenigingen

Provincie Limburg kan een subsidie verlenen voor een fuifbus om fuifgangers naar en van een fuif te vervoeren.

Dit kan enkel als je minstens voldoet aan volgende voorwaarden:
- De fuif vindt plaats in de provincie Limburg;
- De fuif moet openbaar zijn;
- Enkel voor Limburgse jeugd-, sport- en studentenverenigingen; 
- De vereniging moet fuiforganisator zijn.

Premies en toelagen

Jeugdwerkinitiatieven kunnen aanspraak maken op een aantal subsidies en toelagen, nl: kamp- en kampvervoer, culturele uitstappen, werkingstoelage, kadervorming...

color-3

Tongersesteenweg 8 | tel. 012 44 03 72 | jeugd@riemst.be