Kind- en jeugdvriendelijke gemeente

Kindvriendelijke gemeente

In de vaste overtuiging dat kinderen en jongeren het heden én de toekomst uitmaken, willen wij als gemeentebestuur blijvend werken en voortbouwen aan een kind- en jeugdvriendelijke gemeente. Een gemeente waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en actief deel te nemen aan het beleid. Met andere woorden: een gemeente waarin het goed is om te wonen, te leven, te werken, maar vooral om kansrijk op te groeien. 

Kind- en jeugdvriendelijkheid

Door enerzijds als bestuur te luisteren naar kinderen en jongeren en door hen anderzijds zoveel mogelijk kansen aan te bieden, willen we maximale ondersteuning bieden. Niet alleen opvoedkundig, maar ook cultureel en sociaal. Zo streven we naar de verwezenlijking en de implementatie van alle rechten van het kind, zoals beschreven in het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK). Daarom schreven we een visietekst en actieplan met een duidelijke strategie en concrete acties op korte én lange termijn. Enkel en alleen op die manier kunnen we echt dingen veranderen. We zijn er dan ook van doordrongen dat kindvriendelijk vanzelfsprekend ook mensvriendelijk zal zijn!

De visietekst en strategie werd voorgelegd aan een deskundige jury, die oordeelde dat onze gemeente het label van ‘Kindvriendelijke Steden en Gemeenten’ verdient. Sinds juni 2018 mag Riemst zich dan ook zes jaar lang een kind- en jeugdvriendelijke gemeente noemen.

color-3

Tongersesteenweg 8 | tel. 012 44 03 72 | jeugd@riemst.be