Speelpleinwerking De Speeldoos

De speelpleinwerking gaat elk jaar door tijdens de zomervakantie. Een team van monitoren zorgt voor animatie op het gemeentelijk sport- en speelplein aan de Sint-Jansstraat in Herderen.

Onze inschrijvingen verlopen dit jaar o.w.v. de coronamaatregelen uitzonderlijk via voorinschrijving per mail. Op die manier kunnen wij vooraf de groepsgrootte bepalen en ervoor zorgen dat alles veilig kan verlopen. Inschrijven kan via jeugd@riemst.be. Vergeet niet om op de eerste speelpleindag een klevertje van je ziekenfonds mee te brengen.

Inschrijven speelpleinwerking zomer 2020

Informatief strookje De Speeldoos 2020
Voor wie

Kinderen tussen 5 en 12 jaar (voor +12 is er SWAP@speelplein op dinsdag en vrijdag)

Prijs     4 euro per dag - sociaal tarief: 2 euro/dag
Wanneer 

Elke dinsdag, donderdag en vrijdag van 2/07 t.e.m. 21/08, van 09.30 u. tot 15.00 u. 

De kinderen aanmelden kan tussen 9.00 u. en 9.30 u., ophalen kan tussen 15.00 u. en 15.30 u. We vragen aan de ouders om de kinderen niet later dan 9.30 u. te brengen en niet vroeger dan 15.00 u. te komen halen.

Geen speelplein OPGELET: geen speelplein op 21/07
Inschrijven

De inschrijvingen verlopen dit jaar uitzonderlijk zoveel mogelijk per mail. Op die manier kunnen wij vooraf de groepsgrootte bepalen en ervoor zorgen dat alles veilig kan verlopen. Inschrijven kan via jeugd@riemst.be.

Benodigde informatie bij inschrijving:

 • Naam kind
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum kind
 • Keuze kleur stip (indien nodig)
 • Inschrijfperiode: week + data

Inschrijven per mail kan tot de dag voordien om 12u. Schrijf je later in? Dan wordt die inschrijving niet meer geregistreerd en kan je enkel nog de dag zelf inschrijven als er nog plaatsen zijn. Omwille van de capaciteitsbeperking en het behouden van de weekbubbels werkt de Speeldoos dit jaar uitzonderlijk met een voorrangsregeling:

 • Categorie 1: deelnemers die inschrijven voor de volledige speelpleinweek (3dagen) krijgen voorrang op kinderen die niet voor alle dagen inschrijven.
 • Categorie 2: deelnemers die inschrijven voor twee dagen krijgen voorrang op deelnemers die maar voor één dag inschrijven.
 • Categorie 3: deelnemers die inschrijven voor één dagen

Deze voorrangsregeling geldt voor de eerste twee werkdagen van de inschrijvingen, dus tot en met dinsdag 16 juni. Nadien vervalt deze regeling. Alle inschrijvingen worden wel verwerkt op basis van tijdstip van inschrijving. 

Let wel: kinderen die inschrijven voor een volledige week, maar zonder verwittiging niet aanwezig zijn, wordt de volledige speelpleinweek aangerekend. Behalve als er een geldig doktersbewijs of geldige reden (bv. tandartsbezoek) kan voorgelegd worden voor een of meerdere dagen.

Contact  verantwoordelijke speelpleinwerking jeugd@riemst.be - gsm. 0479 10 88 62 

Belangrijk!

 • Vergeet niet om een klevertje van het ziekenfonds mee te brengen op de eerste speelpleindag.

Aanmelden op de dag zelf

Aanmelden kan vanaf 9.00 u.
Het aanmelden ter plaatse gebeurt per stip (leeftijdscategorie). Concreet verloopt dit als volgt:

 • RODE STIPPEN: aanmelding in kleuterschool Herderen
 • GROENE STIPPEN: aanmelding op het sport- en speelplein
 • BLAUWE STIPPEN: aanmelding op het sport- en speelplein
 • ZWARTE STIPPEN: aanmelding op het sport- en speelplein
 • SWAP: aanmelding zaal de Tol Herderen (ingang naast het kerkhof)

Voor de kinderen die moeten inschrijven op het sport- en speelplein staat er duidelijk aangegeven waar de plaats van inschrijving is. Kijk dus goed waar jouw kleur stip moet inschrijven. Bij inschrijving ontvang je van ons duidelijke richtlijnen rond het breng- en haalmoment.

De aanwezigheid van ouders wordt zoveel mogelijk vermeden bij de inschrijftafels. Er staan monitoren klaar om de kinderen te helpen bij de inschrijving. Ouders dragen een mondmasker wanneer ze hun kind komen brengen/halen, respecteren de regels van social distancing en houden rekening met de aangegeven maatregelen ter plaatse.

Begeleiding

Elke groep heeft de hele week een vaste groep begeleiders.

Busvervoer

Omwille van de coronamaatregelen kan de gemeente dit jaar geen busvervoer vanuit de verschillende dorpen voorzien. De speelpleinwerking start wel een uur vroeger, nl. om 9.30 u.

Zwemmen

Zwemmen gaat door. De zwemkalender kan u beneden aan deze pagina downloaden.

Hygiënische maatregelen

 • Er worden per bubbel verschillende wastafels voorzien, zodat iedereen de handen op regelmatige tijdstippen kan wassen.
 • Iedereen brengt eigen eten en drinken (herbruikbare drinkbus) mee. De drinkbus kan ter plaatse bijgevuld worden.
 • Ouders dragen een mondmasker bij breng- en haalmomenten.
 • +12-jarigen brengen een mondmasker mee. Dit is niet verplicht tijdens de activiteiten, maar kan wel nodig zijn in bepaalde situaties (bv. contact externen).
 • Elke bubbel (kleur stip) heeft z’n eigen spelmateriaal/EHBO/ruimte/sanitair/…
 • Voorzie papieren zakdoekjes voor als dit nodig zou zijn.
 • Wie ziek is blijft thuis! Kom je toch en vertoon je duidelijke symptomen (herhaaldelijk hoesten, rillingen…), word je meteen naar huis gestuurd.

Medisch

 • Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt ook voor onze begeleiders.
 • Was je al ingeschreven? Neem dan contact op met de dienst Jeugd, zodat zij jouw inschrijving kunnen annuleren.
 • Behoort jouw kind tot de risicogroepen? Geef dit dan aan in de medische fiche!
 • Geef daarbij ook een inschatting of hun risico mits medicatie onder controle is, of voeg een extra inschatting van de huisarts toe indien nodig.
 • Bij inschrijving ontvangen jullie van ons (digitaal) een stappenplan bij ziekte.
   
color-3