Reglementen

Reglementen en verordeningen

Reglementen en verordeningen vanaf 1 september 2020

Reglementen en verordeningen t.e.m. 31 augustus 2020

Klachtenwegwijzer

Algemeen bestuur

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Gemeenteraadsbesluit  
10.10.2005 11.10.2005 Aankondigingsborden download
09.06.2006 10.06.2006 Wapenvergunning download
13.05.2019 14.05.2019 Klachtenbehandeling gemeente Riemst en Sociaal Huis Riemst download
07.06.2012 08.06.2012 Bezoekersreglement voor publieke balies download
11.03.2013 12.03.2013 Reglement modaliteiten onderzoek naar werkelijke verblijfplaats download
09.12.2013 10.12.2013 Reglement Ereburgerschap download
02.06.2014 03.06.2014 Politiereglement op de begraafplaatsen download
09.05.2016 10.05.2016 Tarieven gemeentelijk drukwerk  download
09.07.2018 10.07.2018 Reglement op de plaatsing en het gebruik van vaste en vaste verplaatsbare bewakingscamera's download
11.02.2019 12.02.2019 Huishoudelijk reglement Raad voor Maatschappelijk Welzijn download
11.02.2019 12.02.2019 Huishoudelijk reglement Gemeenteraad download
09.12.2019 19.12.2019 Gemeentereglement administratieve stukken download
10.02.2020  24.03.2020  Politieverordening houdende bepaling van de gemeentelijke administratieve sancties - opheffing besluit gemeenteraad van 10-10-2011 download
12.03.2020 31.03.2020   GAS: begrenzing van kleine vormen van openbare overlast in het kader van sluikstorten en verbranden van afval download
11.05.2020 02.07.2020 Wijziging personeelskader download
11.05.2020 02.07.2020 Wijziging rechtspositieregeling download
06.07.2020 04.08.2020 Rechtspositieregeling gemeente Riemst download
06.07.2020 04.08.2020 Rechtspositieregeling OCMW Riemst download
06.07.2020 12.08.2020 Wijziging personeelskader download

 
 

Landbouw en Lokale Economie

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Gemeenteraadsbesluit  
25.06.1993 26.06.1993 Koninklijk Besluit ambulante activiteiten download
04.07.2005 05.07.2005 Koninklijk Besluit ambulante activiteiten download
24.09.2006 25.09.2006 Koninklijk Besluit ambulante activiteiten download
10.09.2007 11.09.2007 Politieverordening brandveiligheid horecazaken en gelijkaardige inrichtingen download
09.02.2009 10.02.2009 Reglement aanplakborden download
10.02.2020 01.04.2020 Politieverordening exploitatie nachtwinkels en beteugeling overlast rond nachtwinkels download
10.02.2020 01.04.2020 Politieverordening regeling tot het exploiteren van horecazaken download
06.06.2011 07.06.2011 Reglement ambulante activiteiten markten download
09.12.2013 10.12.2013 Verrichte prestaties van brandpreventie in Riemst door de brandweer download
09.03.2020 24.03.2020 Politieverordening betreffende clubhuizen van motorclubs download
06.07.2020 04.08.2020 Actie lokale handel download
06.07.2020 04.08.2020 Aanmoedigingspremie download

Milieu en Dierenwelzijn

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Gemeenteraadsbesluit  
12.06.2001 13.06.2001 Verordening lozing huishoudelijk afvalwater, aansluiting openbare riolering en afkoppeling hemelwater download
13.11.2001 14.11.2001 Verordening m.b.t. overwelven van baangrachten download
11.12.2017 08.08.2019 Reglement inzake verkeer en toegankelijkheid op het Plateau van Caestert in Kanne download
10.02.2020 24.03.2020 Politieverordening houdende bepaling van de gemeentelijke administratieve sancties - opheffing besluit gemeenteraad van 10-10-2011 download
09.03.2020 24.03.2020 Bekrachtiging reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van Limburg.net download
09.03.2020 24.03.2020 Bekrachtiging reglement betreffende het tarief voor het inzamelen aan huis van asbestafval download
12.03.2020 31.03.2020 GAS: begrenzing van kleine vormen van openbare overlast in het kader van sluikstorten en verbranden van afval download

Mobiliteit

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Gemeenteraadsbesluit  
12.10.2004 13.10.2004 Aanvullend verkeersreglement beurtelings parkeerverbod St-Albanusstraat Vlijtingen download
14.03.2005 15.03.2005 Aanvullend verkeersreglement parkeer- en stilstaanverbod in de Trinellestraat Millen download
14.03.2005 15.03.2005 Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Mennestraat download
14.03.2005 15.03.2005 Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking uitbreiding bebouwde kom Heukelom download
14.03.2005 15.03.2005 Aanvullend verkeersreglement uitbreiding van de bebouwde kom in Zussen download
04.07.2005 05.07.2005 Aanvullend verkeersreglement afsluiting speelterrein Mheer Vlijtingen download
04.07.2005 05.07.2005 Aanvullend verkeersreglement invoeren plaatselijk parkeer Holstraat Heukelom download
04.07.2005 05.07.2005 Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Oudeweg Kanne download
04.07.2005 05.07.2005 Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Zussen aan de overzijde woning nr. 2 download
18.09.2006 19.09.2006 Aanvullend verkeersreglement afsluiten van het Grootbergpad Kanne download
12.03.2007 13.03.2007 Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking tot 50 km/u Bitsingerweg Val-Meer download
12.03.2007 13.03.2007 Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking tot 50 km/u Toekomststraat Riemst download
12.03.2007 13.03.2007 Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking tot 50 km/u Heukelommerweg Heukelom download
12.03.2007 13.03.2007 Aanvullend verkeersreglement onderbroken witte middenbelijning bocht P.Counestraat-Keelstraat download
12.03.2007 13.03.2007 Aanvullend verkeersreglement parkeer-en stilstaanverbod Langstraat Millen download
12.03.2007 13.03.2007 Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod St-Albanusstraat Vlijtingen t.h.v. 4 garageboxen download
12.03.2007 13.03.2007 Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking gewijzigde verkeerssituatie kerkhof Vlijtingen download
12.03.2007 13.03.2007 Aanvullend verkeersreglement wegmarkering Zagerijstraat-Dorpsstraat Membruggen download
07.09.2007 08.09.2007 Aanvullend verkeersreglement verbod bromfietsers groene zone wijk Krinkelsgracht download
10.09.2007 11.09.2007 Aanvullend verkeersreglement een onderbroken witte middenbelijning Muizenberg Kanne download
10.09.2007 11.09.2007 Aanvullend verkeersreglement instellen parkeerplaats schoolbus Nieuweweg Bolder download
10.09.2007 11.09.2007 Aanvullend verkeersreglement invoeren plaatselijk verkeer in schoolpad Kanne download
10.09.2007 11.09.2007 Aanvullend verkeersreglement parkeer-en stilstaanverbod aan een zijde in de Keelstraat Vroenhoven download
10.09.2007 11.09.2007 Aanvullend verkeersreglement stilstaan en parkeerverbod thv kruispunt met Statiestraat Kanne download
17.12.2007 18.12.2007 Aanvullend verkeersreglement eenrichtingsverkeer St-Jansstraat en Daalstraat Herderen download
17.12.2007 18.12.2007 Aanvullend verkeersreglement invoeren plaatselijk verkeer RVK-weg sec. IV nr. 1 Riemst download
17.12.2007 18.12.2007 Aanvullend verkeersreglement instellen parkeerplaats voor schoolbus en kissride Tolstraat Herderen download
17.11.2008 18.11.2008 Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod deel P. Counestraat Vroenhoven download
17.11.2008 18.11.2008 Aanvullend verkeersreglement uitbreiding snelheidsbeperking tot 50 km/u in Iers-Kruisstraat Lafelt download
17.11.2008 18.11.2008 Aanvullend verkeersreglement verplicht rechts afslaan komend uit Albertlaan download
15.12.2008 16.12.2008 Aanvullend verkeersreglement oversteekplaats Muizenberg t.h.v. wandelweg vanuit Maastricht download
15.12.2008 16.12.2008 Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Keelstraat Vroenhoven tgo garage woning nr. 9 download
15.12.2008 16.12.2008 Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Reggerstraat Zussen tgo inrit woning nr. 61 download
08.06.2009 09.06.2009 Aanvullend verkeersreglement hellingspercentages Vogelzangstraat Mielenstraat en Ruilverkaveling Millen download
06.07.2009 07.07.2009 Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Steenstraat thv Zaal Alliance aan 2 zijden vd rijweg download
06.07.2009 07.07.2009 Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Tolstraat Herderen tgo inrit woning nr. 12 download
13.09.2010 14.09.2010 Aanvullend verkeersreglement hellingspercentage RVK-weg sec. III nr. 37 Val-Meer download
13.09.2010 14.09.2010 Aanvullend verkeersreglement voetgangersoversteekplaats op N745 Bilzersteenweg Vlijtingen download
13.12.2010 14.12.2010 Aanvullend verkeersreglement invoeren plaatselijk in RVK-weg sec. II nr. 36 Lafelt download
13.12.2010 14.12.2010 Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Tolstraat Herderen tgo inrit woning nr. 18 download
14.03.2011 15.03.2011 Aanvullend verkeersreglement invoeren bewonersparkeren Statiestraat Kanne download
14.03.2011 15.03.2011 Aanvullend verkeersreglement voorbehouden parkeerplaatsen bewoners Statiestraat Kanne download
02.04.2012 03.04.2012 Aanvullend verkeersreglement invoeren 50 km/u op de Muizenberg Kanne download
14.05.2012 15.05.2012 Aanvullend verkeersreglement parkeren onder de brug in Kanne download
14.05.2012 15.05.2012 Aanvullend verkeersreglement parkeren op Statieplein Kanne download
10.02.2014 11.02.2014 Reglement uitlening signalisatiemateriaal download
8.04.2019 9.04.2019 Reglement inzake speelstraten download
4.11.2019 2.12.2019 Aanvullend verkeersreglement: afsluiten onverhard gedeelte oude steenstraat voor gemotoriseerd verkeer download
10.02.2020 11.02.2020 Aanvullend verkeersreglement Zone 30 Tolstraat download

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvullend verkeersreglement verkeersremmer Muizenberg download

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvullend verkeersreglement Avergat Kanne download

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvullend verkeersreglement signalisatie parkeerplaatsen electrische voertuigen sporthal Riemst download

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvullend verkeersreglement signalisatie parkeerplaatsen electrische voertuigen Rode Kruisplein Zussen  download

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvulldend verkeersreglement signalisatie parkeerplaatsen electrische voertuigen plein Zussen download

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvullend verkeersreglement signalisatie parkeerplaatsen electrische voertuigen plein Kanne download

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvullend verkeersreglement signalisatie parkeerplaatsen electrische voertuigen onder de brug Kanne download

12.03.2020

13.03.2020

Aanvullend verkeersreglement mindervaliden parkeerplaatsen download
09.03.2020

10.03.2020

Aanvullend verkeersreglement - delegatie cbs download
       

Onderwijs

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Gemeenteraadsbesluit  
30.04.2013 1.05.2013 Schoolreglement Gemeentelijk Onderwijs Riemst download
13.05.2019 14.05.2019 Arbeidsreglement onderwijs download
11.05.2015 12.05.2015 Toelagereglement infrastructuurwerken schoolgebouwen download
11.06.2018 12.06.2018 Wijziging subsidieregeling tutti-frutti-project scholen download

Ruimtelijke ordening en Wonen

Datum goedkeuring

Datum bekendmaking Gemeenteraadsbesluit  
09.03.2020 16.04.2020 Politiereglement inzake verbod tot alle ondergrondse groeven IKV GAS download
09.12.2013 10.12.2013 Huishoudelijk reglement GECORO download
07.07.2014 08.07.2014 Toewijzingsreglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwgronden download
01.03.2015 02.03.2015 Bouwverordening gemeente Riemst download
01.03.2015 02.03.2015 Toelichtingnota bij Bouwverordening gemeente Riemst download
14.11.2016 15.11.2016 Reglement brandveiligheid kamerwoningen en studentenkamers download
12.12.2016 13.12.2016 Toewijzingsreglement ouderen Riemst download
14.05.2018 15.05.2018 Subsidiereglement aankoop oudere en leegstaande woning voor jonge Riemstenaren download
14.05.2018 15.05.2018 Subsidiereglement BENoveren woningen download

 

Welzijn, Sport, Cultuur, Jeugd, Evenementen, Bibliotheek en Toerisme

Datum goedkeuring   Datum bekendmaking Gemeenteraadsbesluit  
12.10.1999   13.10.1999 Reglement gebruik gemeentelijke infrastructuur door socio-culturele verenigingen download

19.05.2003

  20.05.2003

Reglement Kunst in de gang

download
11.05.2004   12.05.2004 Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende jeugdwerkinitiatieven download
14.11.2005   15.11.2005 Betoelaging kadervorming aan jeugdwerkinitiatieven download
13.03.2006   14.03.2006 Huishoudelijk reglement gebruik gemeentelijke sportaccommodaties download
07.07.2008   08.07.2008 Reglement tot gemeentelijke erkenning van riemster sportverenigingen download
09.02.2009   10.02.2009 Uitleenreglement sportmateriaal download
12.03.2012   13.03.2012 Reglement gebruik marktkasten door verenigingen download
11.03.2013   12.03.2013 Verkoop oordoppen download
27.08.2013   07.01.2019 Reglement poetsdienst download
09.09.2013   09.09.2013 Uitleen geluidsmeter download
14.04.2014   15.04.2014 Betoelaging jeugdkampen en vervoer van kampmateriaal door verenigingen download
12.05.2014   13.05.2014 Werkingstoelage socio-culturele verenigingen download
07.07.2014   08.07.2014 Betoelaging culturele uitstappen voor jeugdbewegingen download
14.09.2015   15.09.2015 Reglement uitleen grasmaaiers download
09.03.2015   10.03.2015 Reglement uitleendienst download
09.05.2016   10.05.2016 Tarieven gemeentelijk drukwerk verenigingen download
12.09.2016   13.09.2016 Betoelaging van jeugdkampen en speelpleinwerkingen voor jongeren met een beperking download
12.09.2016   13.09.2016 Speelpleinwerking voor kinderen met een beperking download
11.03.2019   12.03.2019 Gebruikersreglement bibliotheek download
8.04.2019   9.04.2019 Reglement inzake speelstraten download
10.12.2018   17.06.2019 Reglement inrichting paalcamping Grootbos Genoelselderen download
13.05.2019   21.06.2019 Tarieven voor deelname gemeentelijke activiteiten door individuen download
13.05.2019   13.08.2019 Toelagereglement infrastructuurwerken (buurthuizen, muziekzalen, jeugdlokalen, speelpleinen, sportlokalen en sportpleinen) download
14.10.2019   21.10.2019 Reglement meewerkende verenigingen  download
14.10.2019   21.10.2019 Toelagereglement ballastblokken download

10.02.2020    

  31.03.2020 Politieverordening houdende bepaling van de gemeentelijke administratieve sancties - opheffing besluit gemeenteraad van 10-10-2011  download
10.02.2020   31.03.2020 Aanpassing evenementenreglement in het kader van de invoering van de politieverordening houdende gemeentelijke administratieve sancties download
10.02.2020   31.03.2020 Aanpassing reglement inzake organisatie van optochten in het kader van de invoering van de politieverordening houdende gemeentelijke administratieve sancties download

09.03.2020

  10.03.2020

Reglement beheer lokaal fonds vrijetijdsparticipatie - goedkeuring gemeenteraad

download
06.07.2020   06.07.2020 Huishoudelijk reglement Paenhuys - update download

06.07.2020

30.07.2020

 

06.07.2020

03.08.2020

Bijlage 1: tarieven Paenhuys

Verbod evenementen tem 15.09.2020 (corona pandemie)

download

download

06.07.2020   06.07.2020 Noodfonds cultuur-, jeugd- en sportsector download

 

 

Sociaal Huis

Datum goedkeuring Datum bekendmaking Besluit RMW  
13.05.2019 14.05.2019 Klachtenreglement Sociaal Huis download
11.02.2019 12.02.2019 Herziening reglement huurtoelage download
03.06.2019 04.06.2019 Huishoudelijk reglement RMW download
03.06.2019 04.06.2019 Reglement inzake kinderarmoede download
01.07.2019 08.08.2019 Reglement voedselbank  download
24.05.2016 22.11.2019 Reglement klusjesdienst download
09.12.2019 07.01.2020 Reglement MinderMobielen Centrale download
09.03.2020 10.03.2020

Reglement beheer lokaal fonds vrijtijdsparticpatie - goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn

download
06.04.2020 21.04.2020 Wijziging personeelskader OCMW download
06.04.2020 21.04.2020 Wijziging rechtspositieregeling OCMW download

 

color-1