Zomeractiviteiten

Print

In Riemst werken we met verschillende partners samen om een leuk aanbod tijdens de zomervakantie te creëren voor onze kinderen en jongeren al dan niet in combinatie met onze buitenschoolse kinderopvang Ukke Puk.

De Zomeractiviteitengids 2021 is er!

De zomervakantie is in zicht en dat betekent dat we volop beginnen met het plannen van onze activiteiten. Wij helpen jullie daar graag bij! In onze Zomeractiviteitengids 2021 vind je het volledige aanbod van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten voor een leuk gevulde, gevarieerde zomer. De zomer zal er dit jaar misschien een beetje anders uitzien, maar daarom niet minder leuk! 

Let op: omwille van de coronamaatregelen worden al onze activiteiten onder voorbehoud georganiseerd. Veiligheid staat voorop.

Inschrijven - zondag 16 mei om 9.00u. (sportkamp) / zondag 16 mei om 10.00 u. (speelplein, swap, grabbel) / dinsdag 1 juni om 7.00 u. (kinderopvang)

Praktisch

Wil je inschrijven voor een van onze activiteiten in de zomer? Schrijf je dan vooraf in, want het aantal plaatsen is beperkt! Inschrijven voor de zomeractiviteiten kan enkel nog online, behalve voor de Kinderopvang (o.w.v. de coronamaatregelen). Als je online inschrijft, dien je bij de eerste activiteit enkel nog een klevertje van het ziekenfonds mee te geven. 

De inschrijvingen voor de sportkampen starten op zondag 16 mei om 9.00 u.
De inschrijvingen voor de speelpleinwerking, swap en grabbelpas starten op zondag 16 mei om 10.00 u.
De inschrijvingen voor de kinderopvang starten op dinsdag 1 juni om 7.00 u.

Inschrijving voor een activiteit annuleren?

Als je bent ingeschreven is dat definitief en ontvang je een factuur. Je kan enkel nog annuleren bij overmacht. In alle andere gevallen moet je betalen voor de activiteiten waarvoor je bent ingeschreven. Is je kind ziek, rekenen we je de inschrijving niet aan op voorwaarde dat je ons een doktersbriefje bezorgt. 

Wat kost het en hoe kan ik betalen?

Je vindt telkens op de pagina's van de activiteiten de gedetailleerde deelnameprijzen. In het inschrijvingsgeld is altijd een verzekering lichamelijke ongevallen inbegrepen. Voor alle activiteiten ontvang je (ten laatste in september) een factuur. 

Speciale tarieven en kortingen

Sociaal tarief
Indien je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming of het Omniostatuut, dan krijg je bij ons een sociaal tarief. Je krijgt dan 50% korting op het inschrijfgeld voor activiteiten georganiseerd door de dienst Jeugd, Sport en Kinderopvang. Het Sociaal tarief is niet van toepassing op de administratieve boetes.

Heb ik recht op het sociaal tarief?
Kijk op het klevertje van je ziekenfonds. Eindigt het nummer op je kleefbriefje voor de schuine streep op 1? Dan heb je recht op de korting van 50% op het inschrijvingsgeld voor activiteiten. Als je twijfelt, vraag je het best even na bij het ziekenfonds.

Eindigt het nummer niet op 1, maar heb je het financieel moeilijk? Dan neem je best contact op met het Sociaal Huis van Riemst. Afhankelijk van jouw persoonlijke inkomsten en uitgaven kan het Sociaal Huis ook een sociaal tarief toekennen (Sociaal Huis - tel. 012 44 09 10 - sociaalhuis@riemst.be).

Belastingvoordeel
Kosten van de voor- en naschoolse kinderopvang, speelpleinwerking, grabbelpas en sportkampen voor kinderen jonger dan 12 jaar kan je inbrengen op je belastingaangifte. Het gaat om activiteiten buiten de schooluren. Je ontvangt jaarlijks in het voorjaar deze fiche van de betreffende dienst. Als je deze niet hebt gekregen, vraag er zeker naar.

Ziekenfonds
Elk ziekenfonds komt tussen in een aantal kosten voor vrije tijd en sport. Je vraagt dit best na bij een medewerker van je eigen ziekenfonds.

Vrijetijdstoelage voor cliënten van het Sociaal Huis
Ben je cliënt van het Sociaal Huis, dan kan je extra korting krijgen om deel te nemen aan activiteiten georganiseerd door de dienst Jeugd, Sport en Kinderopvang.

Vrijetijdstoelage voor kinderen met een beperking
Voor kinderen met een beperking die deelnemen aan een gespecialiseerd speelplein voorziet het gemeentebestuur een tussenkomst van maximum 5 euro per halve dag. Voor kinderen met een beperking die deelnemen aan een gespecialiseerd kamp voorziet het gemeentebestuur een tussenkomst van maximum 75 euro.

Daguitstap of vakanties aan sociaal tarief
Kan je om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden niet op vakantie of daguitstap? heb je recht op de verhoogde tegemoetkoming of het Omniostatuut? Dan kan je bij het Steunpunt Vakantieparticipatie daguitstappen of vakanties boeken aan een sociaal tarief. Je kan hiervoor terecht bij het Sociaal Huis Riemst of op www.vakantieparticipatie.be

Meer info?
Heb je vragen over de sociale tarieven, neem dan contact op met een maatschappelijk werker van het Sociaal Huis, dit kan elke voormiddag via tel. 012 45 41 72. Heb je vragen over de vrijetijdstoelage voor kinderen met een beperking? Neem dan contact op met de dienst Welzijn via tel. 012 44 03 70.

Belangrijk

 • Zonder schriftelijke toelating van een arts en van de ouders mogen onze begeleiders geen medicijnen meer toedienen aan kinderen. Deze regel wordt vanaf de eerste dag strikt toegepast.
 • Bij warm weer vragen we om de kinderen in te smeren met een hoge zonnefactor (30+) en een hoedje of petje op te zetten. 
 • Speel- en ravotkleding zijn sterk aan te raden wegens zand-, water-, gras-, verf- en plakactiviteiten. Er is dus een groot risico op vlekken of soms scheuren.
 • Graag boterhammen en een gezond, suikervrij drankje meebrengen.
 • Kinderen met een beperking zijn zeker en vast welkom op onze activiteiten, zolang de draagkracht van ons team dit toelaat. Neem steeds vooraf contact op met de verantwoordelijke. In de kinderopvang kunnen kinderen met een extra zorgbehoefte enkel terecht tijdens de zomervakantie, indien zij doorheen het schooljaar ook al gebruik gemaakt hebben van onze voor- en naschoolse opvang.
   

Algemene Coronamaatregelen

Omwille van de geldende coronamaatregelen waren wij genoodzaakt om vooraf een aantal van onze geplande activiteiten (o.a. Grabbelpas en Swap) te schrappen. Deze activiteiten worden niet vervangen door andere activiteiten. De andere workshops, activiteiten (ook van externe paterners) en uitstappen die opgenomen zijn in deze zomeractiviteitengids worden steeds georganiseerd onder voorbehoud. Hou er dus rekening mee dat bepaalde activiteiten alsnog geannuleerd of aangepast worden. 

Weekbubbels
Omwille van de coronamaatregelen zijn wij, net als andere organisatoren, genoodzaakt om te werken in weekbubbels met unieke deelnemers. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt aan alle ouders gevraagd om per week te kiezen voor één soort aanbod. Dat betekent dat een combinatie tussen verschillende activiteiten (bv. Speelpleinwerking+Grabbelpas) niet aangeraden is. Binnen de verschillende bubbels is contact met elkaar mogelijk, moet je geen afstand houden en geen mondmasker gebruiken. Daarom is het belangrijk dat deze bubbels doorheen de hele week dezelfde blijven en dat er géén contact is met andere bubbels.

Hygiënische maatregelen

 • Iedereen volgt strikt de maatregelen rond het handen wassen.
 • Iedereen brengt eigen eten en drinken (herbruikbare drinkbus) mee naar activiteiten.
 • Iedereen volgt de geldende regels rond social distancing.
 • Ouders dragen een mondmasker bij breng- en haalmomenten.
 • +12-jarigen brengen een mondmasker mee naar activiteiten. Dit is niet verplicht tijdens de activiteiten, maar kan wel nodig zijn in bepaalde situaties (bv. contact externen).
 • Voorzie papieren zakdoekjes voor als dit nodig zou zijn.

Medisch

 • Wie ziek is blijft thuis! Kom je toch en vertoon je duidelijke symptomen (herhaaldelijk hoesten, rillingen…), word je meteen naar huis gestuurd.
 • Was je ziek vóór de start (minimaal 5 dagen terugtellen) van de activiteit of tijdens de activiteit? Dan mag je niet (meer) deelnemen. Dat geldt ook voor onze begeleiders.
 • Was je al ingeschreven? Neem dan contact op met de organiserende dienst, zodat zij jouw inschrijving kunnen annuleren.
 • Behoort jouw kind tot de risicogroepen? Geef dit dan aan in de medische fiche!
 • Geef daarbij ook een inschatting of hun risico mits medicatie onder controle is, of voeg een extra inschatting van de huisarts toe indien nodig.

GDPR
De gegevens die we verzamelen kunnen doorgegeven worden in het kader van contacttracing (bv. bij corona-uitbraak).

 

Privacyverklaring

Tijdens onze activiteiten worden er op regelmatige basis foto's gemaakt. Dit kunnen zowel algemene foto's (overzichtsbeelden, sfeerfoto's, groepsfoto's) als gerichte foto's (close-ups, foto's waarop de kinderen duidelijk herkenbaar in beeld gebracht worden) zijn.

Wij gebruiken deze foto's voor de promotie van onze gemeentelijke activiteiten, of om gemeentelijke informatie omtrent deze activiteiten te kaderen. Dit via onze gemeentelijke kanalen zijnde:

 • Facebook, Instagram, Twitter
 • Website
 • Gemeentelijk informatieblad
 • Affiches en flyers
 • Brochures bv. Toeristische gids, Zomeractiviteitengids, Bibliotheekfolder,...
 • Jaarkalender
 • Persberichten
 • Aankondigingsborden langs de invalswegen
 • Digitale informatieschermen in het gemeentehuis

Wat het maken en gebruiken van deze foto's betreft, houden wij rekening met de vernieuwde GDPR-wetgeving inzake privacy. Wij vragen dan ook om bij online inschrijving voor onze activiteiten, ook een aantal vragen omtrent het maken en gebruiken van dergelijke foto's in te vullen.

Heb je toch nog een foto gezien op één van onze gemeentelijke kanalen, waarvan je liever wilt dat deze verwijderd wordt of heb je verdere vragen over het gebruik van foto's? Contacteer de dienst Communicatie via communicatie@riemst.be of tel. 012 44 03 06. 

Activiteiten

Geen resultaten gevonden

color-3