Kinderopvang schoolvakanties

Print

Inschrijvingsformulier kinderopvang

Inschrijvingsformulier opvang

Wat?

Opvang voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs tijdens schoolvakanties op verschillende locaties in de gemeente Riemst.  De gemeente Riemst organiseert opvang tijdens de krokus-, paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie. Op bepaalde dagen in de zomervakantie en de kerstvakantie is de opvang gesloten, deze dagen worden tijdig bekend gemaakt.

Voor wie?

Elk kind woonachtig of schoolgaand in Riemst is welkom in onze buitenschoolse kinderopvang, ongeacht nationaliteit, ras, geslacht, geloof of schoolkeuze. Voor kinderen van het buitengewoon onderwijs kan de opvang enkel voorzien worden in de vakanties indien deze kinderen ook gebruik maakten van onze voor- en naschoolse opvang gedurende het schooljaar.

Bij de inschrijvingen worden volgende voorrangsregels toegepast: categorie 1 heeft voorrang op 2 en 3, categorie 2 heeft voorrang op 3. 
Deze voorrangsregeling geldt voor de eerste 3 werkdagen van de inschrijvingen. Vanaf de vierde werkdag worden de inschrijvingen verwerkt in chronologische volgorde, volgens het tijdstip van inschrijving.

 1. Kinderen die naar school gaan in Riemst of kinderen met een extra zorgbehoefte die reeds gebruik maakten van de opvang, en waarvan de ouders (of één van beide ouders in geval van co-ouderschap) gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
 2. Kinderen die niet naar school gaan in Riemst en waarvan de ouders (of één van beide ouders in geval van co-ouderschap) gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
 3. Kinderen die naar school gaan in Riemst maar waarvan de ouders niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
 4. Kinderen die niet naar school gaan in Riemst en waarvan de ouders niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst kunnen géén gebruik maken van de kinderopvang.

Inschrijvingen

Tijdens korte schoolvakanties en de zomervakantie is het mogelijk dat naast Ukke Puk in Herderen een bijkomende opvanglocatie in een basisschool geopend wordt afhankelijk van het aantal ingeschreven kinderen.

Inschrijven voor de kinderopvang tijdens vakantiedagen is noodzakelijk. Je kan je ten vroegste één maand vooraf inschrijven. Dit kan op vier manieren:

 1. E-mail: welzijn@riemst.be  - De inschrijving is geldig vanaf 7.00 u. op de startdag van de inschrijvingen. Het tijdstip van de ontvangen mail wordt geregistreerd.
 2. Website:  www.riemst.be via een online inschrijvingsformulier - De inschrijving is geldig vanaf 7.00 u. op de startdag van de inschrijvingen. Het tijdstip van het digitaal ingediende inschrijvingsformulier wordt geregistreerd.
 3. Post: Gemeente Riemst – Dienst Welzijn – Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst  - De ontvangen inschrijvingen per post krijgen als tijdsstempel 8.00 u. mee op de startdag van de inschrijvingen.
 4. Persoonlijk: je kan het inschrijvingsformulier persoonlijk komen afgeven op de dienst Welzijn, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis, Tongersesteenweg 8, 3770 Riemst. - Je kan je inschrijvingsformulier pas persoonlijk afgeven op de dag dat de inschrijvingen of cieel starten. Het tijdstip van afgifte wordt genoteerd op het inschrijvingsformulier.

Hoe annuleren?

Alle ingeschreven dagen worden gefactureerd. Annuleren is niet mogelijk, tenzij wegens onvoorziene omstandigheden EN minimum 3 werkdagen voor de opvangdag. Bij ziekte van je kind wordt de opvang niet aangerekend op voorwaarde dat je op het einde van de desbetreffende maand een doktersbriefje voorlegt.

Laattijdig afhalen

Indien het kind wordt afgehaald na sluitingsuur gelden volgende tarieven:

 • 0 – 15 min.: 5 euro per kind
 • 15 – 30 min.: 10 euro per kind
 • 30 – 45 min.: 15 euro per kind
 • 45 – 60 min.: 20 euro per kind
 • > 1 uur: + 25 euro per bijkomend uur per kind

Afwezigheden

Is jouw kind niet aanwezig dan wordt een boete van 15 euro aangerekend indien het kind voor een volledige dag was ingeschreven en 10 euro indien het kind voor een halve dag was ingeschreven.

Na drie ongeldige afwezigheden per schoolvakantie, wordt de opvang voor het betreffende kind voor de eerstvolgende schoolvakantie geweigerd. Indien je inschrijft voor de opvang ga je automatisch akkoord met de algemene regelgeving van de opvang.

Tarieven

 Gewoon tarief> 1 kind
25% gewoon tarief
Sociaal tarief> 1 kind 
25% sociaal tarief
< 3u€ 3,04€ 2,28€ 1,52€ 1,14
3u < 6u€ 4,57€ 3,43€ 2,29€ 1,72
> 6u€ 9,06€ 6,80€ 4,53€ 3,40 

De tarieven van de buitenschoolse kinderopvang kunnen jaarlijks geïndexeerd worden met de procentuele stijging van de index van het gezondheidsindexcijfer.