Kinderopvang schoolvakanties

Print

Wat?

Opvang voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs tijdens schoolvakanties op verschillende locaties in de gemeente Riemst.  De gemeente Riemst organiseert opvang tijdens de krokus-, paas-, zomer-, herfst- en kerstvakantie. Op bepaalde dagen in de zomervakantie en de kerstvakantie is de opvang gesloten, deze dagen worden tijdig bekend gemaakt.

Voor wie?

Elk kind woonachtig of schoolgaand in Riemst is welkom in onze buitenschoolse kinderopvang, ongeacht nationaliteit, ras, geslacht, geloof of schoolkeuze. Voor kinderen van het buitengewoon onderwijs kan de opvang enkel voorzien worden in de vakanties indien deze kinderen ook gebruik maakten van onze voor- en naschoolse opvang gedurende het schooljaar.

We hanteren onderstaande voorrangsregels. Dit betekent dat categorie 1 voorrang heeft op 2, 3.  Categorie 2 heeft voorrang op 3.  Vanaf de 4de werkdag worden de inschrijvingen verwerkt in chronologische volgorde, volgens het tijdstip van inschrijving.

1. Kinderen die naar school gaan in Riemst of kinderen met een extra zorgbehoefte die reeds gebruik maakten van de opvang en waarvan de ouders (of één van beide ouders in geval van co-ouderschap) gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
2. Kinderen die niet naar school gaan in Riemst en waarvan de ouders (of één van beide ouders in geval van co-ouderschap) gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
3. Kinderen die naar school gaan in Riemst maar waarvan de ouders niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst.
4. Kinderen die niet naar school gaan in Riemst en waarvan de ouders niet gedomicilieerd zijn in de gemeente Riemst kunnen géén gebruik maken van de kinderopvang.

 

Inschrijvingen

Tijdens korte schoolvakanties en de zomervakantie zullen er 3 opvanglocaties geopend zijn.
Lagere schoolkinderen: Ukke Puk Herderen
Kleuters: Bolder
Kleuters: Riemst
De kleuters worden ingedeeld naargelang de school van het kind.  Als ouder kan je dus niet kiezen naar welke opvangplaats het kind gaat.
Opvanglocatie Bolder: 
Kinderen die naar school gaan in Bolder, Lafelt, Val-Meer, Vlijtingen en Zussen.
Opvanglocatie Riemst:
Kinderen die naar school gaan in Genoelselderen, Herderen, Heukelom, Kanne, Membruggen, Millen, Riemst en Vroenhoven.

Inschrijven kan enkel nog online, via www.riemst.be of rechtstreeks via webshopriemst.recreatex.be, ten vroegste één maand voor de start van de vakantie. 

Hoe annuleren?

Alle ingeschreven dagen worden gefactureerd. Annuleren is niet mogelijk, tenzij wegens onvoorziene omstandigheden EN minimum 3 werkdagen voor de opvangdag. Bij ziekte van je kind wordt de opvang niet aangerekend op voorwaarde dat je op het einde van de desbetreffende maand een doktersbriefje voorlegt.

Breng- en haalmomenten

De kinderen kunnen tot 09.00 u. naar de opvang gebracht worden. Tussen 12.00 u. en 13.00 u. mogen de kinderen terug opgehaald of gebracht worden. Vanaf 15.30 u. is er terug een afhaalmoment voorzien. Dit om structuur op te bouwen binnen de opvanglocaties waardoor de begeleiders hun spelactiviteiten goed kunnen begeleiden.

Laattijdig afhalen

Indien het kind wordt afgehaald na sluitingsuur gelden volgende tarieven:

  • 0 – 15 min.: 5 euro per kind
  • 15 – 30 min.: 10 euro per kind
  • 30 – 45 min.: 15 euro per kind
  • 45 – 60 min.: 20 euro per kind
  • > 1 uur: + 25 euro per bijkomend uur per kind

Afwezigheden

Is jouw kind niet aanwezig dan wordt een boete van 15 euro aangerekend indien het kind voor een volledige dag was ingeschreven en 10 euro indien het kind voor een halve dag was ingeschreven.

Na drie ongeldige afwezigheden per schoolvakantie, wordt de opvang voor het betreffende kind voor de eerstvolgende schoolvakantie geweigerd. Indien je inschrijft voor de opvang ga je automatisch akkoord met de algemene regelgeving van de opvang.

Tarieven

 Gewoon tarief> 1 kind
25% gewoon tarief
Sociaal tarief> 1 kind 
25% sociaal tarief
< 3u€ 3,04€ 2,28€ 1,52€ 1,14
3u < 6u€ 4,57€ 3,43€ 2,29€ 1,72
> 6u€ 9,06€ 6,80€ 4,53€ 3,40 

De tarieven van de buitenschoolse kinderopvang kunnen jaarlijks geïndexeerd worden met de procentuele stijging van de index van het gezondheidsindexcijfer.

Maak een afspraak