Riemst krijgt erkenning als kindvriendelijke gemeente

Samen met acht andere Vlaamse steden en gemeenten mag Riemst zich de volgende 6 jaar kindvriendelijke gemeente noemen. 

Deze namiddag reikte minister van Jeugd Sven Gatz voor de derde maal de labels ‘kindvriendelijke steden en gemeenten’ uit. Het label kent zijn oorsprong in de internationale Child Friendly Cities beweging, gestart vanuit de VN en UNICEF. Het lauwert steden en gemeenten die het internationale kinderrechtenverdrag actief toepassen in alle beleidsdomeinen die invloed hebben op kinderen en jongeren.

Minister Gatz, die persoonlijk de oorkonde overhandigde aan de laureaten, zet met overtuiging zijn schouders onder het label: “Een stedelijke omgeving die vriendelijk is voor kinderen, is tegelijk voor iedereen vriendelijk: voor grote mensen, voor kleine mensen, voor mensen met een beperking en voor mensen zonder beperking, voor zwakke weggebruikers en voor senioren. Hetzelfde geldt voor een cultuurbeleid, een jeugdbeleid, mobiliteitsbeleid en ga zo maar door: als er daarbij aandacht bestaat voor kinderen, komt dat heel de lokale samenleving ten goede. Daarom vind ik het label voor Kindvriendelijke steden en gemeenten een schitterend instrument.” 

Het gemeentebestuur van Riemst is dan ook trots om de titel ‘Kindvriendelijke gemeente’ in ontvangst te nemen.

Bert Cilissen, schepen van Jeugd: “Riemst werkt momenteel aan een groen speelweefselplan, met veilige en toegankelijke verbindingen tussen alle speel- en kindplekken. Ook de Culturodroom is een uitbreiding op het jeugdaanbod. Die reist door de gemeente en maakt in elke dorpskern een stop om kinderen en jongeren te plezieren met een gevarieerd cultureel aanbod. Dit niet alleen voor jongeren, maar ook in samenwerking met onze jongeren. Riemst streeft ernaar een gemeente te zijn waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en actief deel te nemen aan het beleid.”

De Riemstse jongeren kunnen daarbovenop genieten van een breed pakket aan activiteiten en diensten.

Mark Vos, burgemeester: “We verwelkomen tijdens de zomermaanden dagelijks maar liefst 130 kinderen op het speelplein en gemiddeld 126 kinderen in de kinderopvang. Een uitdagend aanbod van grabbelpas- en swap activiteiten, sportactiviteiten, onderwijsmogelijkheden met aandacht voor digitale technologieën en een netwerk van gezondheidszorg en hulpverlening biedt onze jongeren de ondersteuning die ze verdienen.”

"Kinderrechten gaan niet in eerste instantie over abstracte juridische normen die ‘van bovenaf’ moeten worden geïmplementeerd. Kinderrechten gaan over het streven naar rechtvaardigheid en menselijke waardigheid, een opdracht die in de dagelijkse leefwereld van kinderen en jongeren ‘van onderuit’ moet worden gerealiseerd. Een lokaal kindvriendelijk beleid kan een grote impact hebben op deze alledaagse leefwereld van kinderen en jongeren. In een kindvriendelijke stad of gemeente moeten kinderrechten elke dag opnieuw worden ‘gemaakt’. Als volwaardig lid van een lokale kindvriendelijke gemeenschap zijn kinderen en jongeren mede-makers van deze kinderrechten” aldus Didier Reynaert, vakgroep sociaal werk van de Hogeschool Gent en bestuurslid van het Kenniscentrum Kinderrechten. 

Een label als basis
Samen met kinderen en jongeren analyseerden de steden en gemeenten hun beleid vanuit een kindvriendelijke bril. Ze formuleerden een strategie die rekening houdt met hun jonge inwoners in al hun beleidsbeslissingen. Niet alleen als het over jeugdwerk of kinderopvang gaat, maar ook over pakweg mobiliteit, welzijn, cultuur en veiligheid. Het label is een teken van erkenning van het traject dat de steden en gemeenten hebben afgelegd. Het afgelegde traject legt een basis voor het toekomstige beleid. Het verkrijgen van het label is namelijk de start van een voortdurend groeiproces.

“Kinderen en jongeren zijn niet alleen de toekomst, ze zijn ook het nu. Ze maken een derde uit van de bevolking en hebben een plek in de gemeente als volwaardige burger. Niet vanaf hun achttiende verjaardag, maar al van jongsaf aan. Als je kinderen en jongeren laat meedenken komen ze vaak met een vernieuwende kijk. Een kindvriendelijke stad of gemeente erkent hen als competente en ervaringsdeskundige burgers en geeft hun actorschap een duidelijke plek in haar beleid”, aldus Imke Pichal, coördinator Kindvriendelijke steden en gemeenten bij VVJ vzw.

Aarschot, Beersel, Brugge, Denderleeuw, Genk, Halle, Hoogstraten, Riemst en Sint-Katelijne-Waver zien hun inspanningen beloond. Een jury beoordeelde van elke gemeente een dossier op basis van het afgelegde traject, de strategie op vlak van kindvriendelijkheid en de verankering daarvan in het beleid. De jury bestaat uit het Kinderrechtencommissariaat, een expert lokaal jeugdbeleid, VVSG, Demos, VVJ, Hogeschool Gent, Universiteit Gent en AP Hogeschool Antwerpen en wordt begeleid door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. 

Dit vond de jury sterk in het dossier van Riemst:

  • De gemeente staat dicht bij de burger en kan zo snel reageren op de signalen die ze krijgen. En dit steeds op een gedragen manier. De gewoonte om te werken met een tweerichtingscommunicatie via laagdrempelige kanalen om zo te groeien tot participatie, is geïnstalleerd in de gemeente. Een mooi voorbeeld is ook de app waarmee jongeren informatie over de door hen gebruikte publieke ruimte kunnen doorspelen.
  • Het traject was een leerproces voor de volledige administratie en wordt gebruikt als basis om verder op te werken. Het kindvriendelijk beleid is een gedeeld verhaal, opgemaakt in dialoog met de diensten. Integraal in de gemeente zal men werken met thematische projecttafels om het kindvriendelijk beleid over de verschillende diensten heen te spreiden.
  • Riemst zet in op de dorpskernen, daar waar je net merkt dat heel veel steden en gemeenten alles centraliseren. De jury heeft belangstelling voor de goed uitgebouwde, gedecentraliseerde (basis)voorzieningen. Hiervoor werkt de gemeente zoveel mogelijk samen met partners om het aanbod zo goed en zo dicht mogelijk bij de lokale jeugd te brengen. Zo wordt er onder andere geïnvesteerd in de basisinfrastructuur van de scholen en de dorpskernen en worden de ideeën vanuit de verscheidene verenigingen vanuit de gemeente gefaciliteerd.

Ook in de toekomst heeft Riemst plannen om het label verder waar te maken. 

Bert Cilissen, schepen van Jeugd: “We zijn uitermate tevreden met het behaalde label en willen deze titel zeer graag uitdragen. Het maakt ons trots dat we hierin geslaagd zijn op basis van onze geleverde inspanningen en visie voor de toekomst. Maar het echte werk begint nu pas. Het belangrijkste is namelijk het vergroten van het bewustzijn dat kindvriendelijkheid heel belangrijk is en dat we daar dag in, dag uit aan moeten werken. De uitdagingen voor de toekomst zijn immers heel groot.”