Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Aanvraag subsidie aankoop oudere en leegstaande woning voor jonge Riemstenaren

Via het aanvraagformulier kan je als jonge Riemstenaar (jonger dan 35 jaar; minstens 10 jaar in Riemst woonachtig) een aanvraag indienen om een subsidie voor aankoop van een oudere en leegstaande woning (woning moet minimaal 40 jaar oud zijn, aankoopprijs excl. registratie- en notariskosten  maximaal 200.000 euro). 

Gelieve volgende documenten toe te voegen aan het aanvraagformulier:

  • Attest historiek van woonst (op te vragen bij dienst Bevolking, gemeentehuis Riemst)
  • Attest geen andere woongelegenheid (op te vragen bij Registratie, Kantoor Rechtszekerheid Tongeren, Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren, 0257/783.50 (9:00 tot 12:00 uur) of rzsj-kantoor.tongeren1@minfin.fed.be)
  • Kopie ondertekende aankoopakte (max. 1 jaar oud)

De aanvraag moet worden gericht aan het College Burgemeester en Schepenen, Maastrichtersteenweg 2 b, 3770 Riemst.