Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Werken bij gemeente Riemst

Print

Riemst telt ruim 16.000 inwoners, en in alle bescheidenheid mag men gerust zeggen dat het geweldig tof is om te wonen én te werken in deze gemeente. Het gemeentebestuur is ook een inspirerende werkgever en is momenteel op zoek naar verschillende nieuwe collega's.

Vacatures

Sportanimator (M/V)

VOLTIJDS | CONTRACT ONBEPAALDE DUUR |  BACHELOR | AANLEG WERFRESERVE

Ben jij een medewerk(st)er met een groot sociaal engagement en een warme persoonlijkheid? Dan word jij misschien de perfecte aanvulling op ons team! Als werkgever hecht de gemeente en het OCMW Riemst veel belang aan een aangename werkomgeving, met vooral aandacht voor jou als persoon. De focus hierbij ligt op jouw talenten en ingesteldheid. Je krijgt de kans om je te ontwikkelen binnen een functie die je op het lijf geschreven is, en deze uit te voeren met een grote autonomie. Uiteraard krijg je hierbij de nodige ondersteuning.

Functie:

 • Je bent verantwoordelijk voor het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van de bewegingslessen lichamelijke opvoeding tijdens de schooluren voor alle leerlingen van het lager onderwijs.
 • Je fungeert als back-up voor de taken van sportpromotor, o.a. bij sportkampen, …
 • Je werkt projectmatig projecten uit in het kader van gezondheid voor bepaalde doelgroepen of leefgemeenschappen.
 • Je bent verantwoordelijke voor de algemene administratie, zoals het opmaken van lessenpakketten voor de scholen i.s.m. de sportfunctionaris en sportpromotor.

Op vraag van de sportfunctionaris en sportpromotor verricht je ondersteunende taken bij activiteiten en organisaties van de eigen dienst.

Jouw talenten:

 • Je bent sterk in planning.
 • Je hebt oog voor detail.
 • Je werkt systematisch en precies.
 • Je bent vlot in MS Word en MS Excel.
 • Je hebt een natuurlijke gedrevenheid om de dingen correct te doen.

Jouw ingesteldheid:

 • Je streeft voortdurend naar een betere kwaliteit van de dienst.
 • Je bent een doorzetter.
 • Je bent correct en loyaal, zowel naar je collega’s als naar je leidinggevende toe.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en toont betrokkenheid bij hetgeen je doet.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent bij voorkeur actief in het verenigingsleven.
 • Je bent creatief.
 • Je bent bereid om elke zaterdagvoormiddag les te geven (uitgezonderd schoolvakanties).
 • Je bent bereid om sporadisch avond- of weekendwerk te verrichten.

Profiel:

 • Je hebt een bachelordiploma lichamelijke opvoeding.
 • Je bent in het bezit van een B-rijbewijs én eigen wagen.

Aanbod voor deze functie:

Een voltijdse brutojaarwedde (B1-B2-B3) van min. € 30.432 en max. € 50.750, extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, maaltijdcheques (5 euro), hospitalisatieverzekering, 30 vakantiedagen en 4 extralegale feestdagen, aanvullend pensioen.

Hoe word jij onze collega?

De selectieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen:

Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen een e-assessment (korte gedragstest) die via de eigen com­puter ingevuld dient te worden. Deze test dient als ondersteunende techniek in de mondelinge proef. Weerhouden kandidaten wor­den eerst uitgenodigd voor de schriftelijke proef. Later volgt een mondelinge proef en één of meerdere e-assessments voor de geslaagde kandidaten.

Je wordt steeds tijdig geïnformeerd over de volgende stap in het selectieproces.
Meer info bij de dienst Personeel via personeel@riemst.be.

Enthousiast? Super!

SOLLICITEREN VIA ONDERSTAANDE KNOP met motivatiebrief, CV én een kopie van het diploma​ tot en met 12 juli 2020.
Enkel volledige kandidatuurstellingen, met motivatiebrief, CV én een kopie van het diploma, worden aanvaard.
Buitenlandse diploma's zonder titel bachelor of master dienen aangevuld te worden met een gelijkwaardigheidserkenning.

BBC planner (beleids- en beheercyclus)

VOLTIJDS | STATUTAIRE BENOEMING | BACHELOR | AANLEG WERFRESERVE

Ben jij een medewerk(st)er met een groot sociaal engagement en een warme persoonlijkheid? Dan word jij misschien de perfecte aanvulling op ons team! Als werkgever hecht de gemeente en het OCMW Riemst veel belang aan een aangename werkomgeving, met vooral aandacht voor jou als persoon. De focus hierbij ligt op jouw talenten en ingesteldheid. Je krijgt de kans om je te ontwikkelen binnen een functie die je op het lijf geschreven is, en deze uit te voeren met een grote autonomie. Uiteraard krijg je hierbij de nodige ondersteuning.

Functie:

 • Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren van de domeinen en diensten in het plannen, realiseren en opvolgen van de BBC-meerjarenplanning.
 • Je staat in voor een efficiënte en effectieve beleidsuitvoering (continue monitoring, budgetcontrole, periodieke rapportering, enz.)
 • Je zorgt er (mee) voor dat de BBC-doelen, actieplannen en acties gerealiseerd worden, gebruik makend van enerzijds de elementen van het projectmanagement en anderzijds de faciliterende leiderschapsstijl.
 • Je zoekt steeds naar optimalisatiemogelijkheden en verbeteringen.
 • Je biedt enerzijds ondersteuning aan diverse overlegplatformen zoals het managementteam, beleidsteams, projecttafels, …, en anderzijds concretiseer je genomen beslissingen uit deze overlegplatformen.

Jouw talenten:

 • Je kan systematisch, georganiseerd en projectmatig werken.
 • Je hebt een grote verantwoordelijkheidszin.
 • Je bent flexibel en kent een groot aanpassingsvermogen m.b.t. werkinhoud, volume aan werk en werkomstandigheden, vernieuwingen en veranderingen in de organisatie.
 • Je kan op gepaste wijze en via de normale hiërarchische weg voorstellen doen, rapporteren en advies geven over het beleid met betrekking tot uw verantwoordelijkheidsgebied.
 • Je kan op professionele wijze werkrelaties, samenwerking en contacten opbouwen en onderhouden met zowel raadsleden, collega’s, leidinggevenden en medewerkers als externe instanties.
 • Je hebt goede communicatieve vaardigheden.

Jouw ingesteldheid:

 • Je bent een doorzetter.
 • Je bent correct en loyaal, zowel naar je collega’s als je leidinggevende toe.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en toont betrokkenheid bij hetgeen je doet.
 • Je kan zelfstandig werken.
 • Je bent bereid om bij uitzonderlijke omstandigheden buiten de normale werktijden te werken.

Profiel:

 • Je hebt een bachelordiploma én minimum 4 jaar relevante beroepservaring.
 • Je bent in het bezit van een B-rijbewijs en eigen wagen.

Aanbod voor deze functie:

Een voltijdse brutojaarwedde (B4-B5) van min. € 34.732 en max. € 56.582, extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, maaltijdcheques (5 euro), hospitalisatieverzekering, 30 vakantiedagen en 4 extralegale feestdagen, aanvullend pensioen.

Hoe word jij onze collega?

De selectieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen:

 • Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, ondergaan een e-assessment (korte gedragstest) als ondersteunende selectietechniek. Weerhouden kandidaten wor­den uitgenodigd voor de schriftelijke proef. Later volgt een mondelinge proef en een psychotechnische proef in verband met managements- en leiderschapscapaciteiten voor de geslaagde kandidaten.
 • Je wordt steeds tijdig geïnformeerd over de volgende stap in het selectieproces.
 • Meer info bij de dienst Personeel via personeel@riemst.be

Enthousiast? Super!

SOLLICITEREN VIA ONDERSTAANDE KNOP met motivatiebrief, CV én kopie van het diploma tot en met 22 juli 2020. Enkel volledige kandidatuurstellingen, met motivatiebrief, CV én een kopie van  het diploma worden aanvaard. Buitenlandse diploma's zonder titel bachelor of master dienen aangevuld te worden met een gelijkwaardigheidserkenning.

Klimaatambtenaar

VOLTIJDS | CONTRACT ONBEPAALDE DUUR | BACHELOR | AANLEG WERFRESERVE

Ben jij een medewerk(st)er met een groot sociaal engagement en een warme persoonlijkheid? Dan word jij misschien de perfecte aanvulling op ons team! Als werkgever hecht de gemeente en het OCMW Riemst veel belang aan een aangename werkomgeving, met vooral aandacht voor jou als persoon. De focus hierbij ligt op jouw talenten en ingesteldheid. Je krijgt de kans om je te ontwikkelen binnen een functie die je op het lijf geschreven is, en deze uit te voeren met een grote autonomie. Uiteraard krijg je hierbij de nodige ondersteuning.

Functie:

 • Je bent verantwoordelijk voor de uitwerking van een breed gedragen gemeentelijk klimaat- en energiebeleid.
 • Je coördineert en begeleidt de uitwerking van de jaarlijkse actieplannen, de evaluatie en rapporteringen van het strategisch klimaatplan.
 • Je bent de drijvende kracht om de uitstoot van broeikassen op het grondgebied van de gemeente te verlagen of te voorkomen (mitigatie) en om de gevolgen van klimaatverandering op het grondgebied te temperen (adaptatie).
 • Je neemt het voortouw in klimaatprojecten, ondersteunt en begeleidt acties in samenwerking met andere diensten m.b.t. het aspect klimaat- en duurzaam beleid.
 • Je werkt zelfstandig projecten uit in samenwerking met andere overheden en instellingen.
 • Je betrekt zowel het beleid als de verschillende beleidsdiensten, externe stakeholders en inwoners bij je werking.
 • Je bent verantwoordelijk voor de interne en externe communicatiestroom met betrekking tot het klimaat en je bent het aanspreekpunt voor de burger.
 • Administratieve softwarepakketten hebben geen geheimen voor jou.

Jouw talenten:

 • Je bent gepassioneerd door alle aspecten van het huidige en toekomstige klimaatbeleid in de breedste betekening van het woord.
 • Je werkt graag met mensen samen en hebt een sterke overtuigingskracht.
 • Je boekt resultaten op een vriendelijke, logische en systematische manier.
 • Je bent flexibel en kent een groot aanpassingsvermogen m.b.t. werkinhoud, volume aan werk en werkomstandigheden, vernieuwingen en veranderingen in de organisatie.
 • Je kan op gepaste wijze en via de normale hiërarchische weg voorstellen doen, rapporteren en advies geven over het beleid met betrekking tot uw verantwoordelijkheidsgebied.
 • Je kan zorgvuldig en duidelijk schriftelijk rapporteren.
 • Je hebt goede communicatieve en administratieve vaardigheden.
 • Je kan zelfstandig beslissingen nemen waar nodig.

Jouw ingesteldheid:

 • Je bent resultaatgericht, enthousiast en tactvol.
 • Je bent correct, behulpzaam en loyaal, zowel naar je collega’s als je leidinggevende toe.
 • Je hebt zin voor verantwoordelijkheid en toont betrokkenheid bij hetgeen je doet.
 • Je bent bereid tot permanente bijscholing om op de hoogte te blijven van trends en ontwikkelingen in het vakgebied.
 • Je hebt een positieve en sociale houding.

Profiel:

 • Je hebt een bachelordiploma in een relevant studiegebied, bij voorkeur in de richting van milieu, klimaat, biotechnologie.
 • Je bent in het bezit van een B-rijbewijs.

Aanbod voor deze functie:

Een voltijdse brutojaarwedde (B1-B3) van min. € 30.432 en max. € 50.750, extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, maaltijdcheques (5 euro), hospitalisatieverzekering, 30 vakantiedagen en 4 extralegale feestdagen, aanvullend pensioen.

Hoe word jij onze collega?

De selectieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen:

Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen een e-assessment (korte gedragstest) die via de eigen com­puter ingevuld dient te worden. Deze test dient als ondersteunende techniek in de mondelinge proef. Weerhouden kandidaten wor­den uitgenodigd voor de schriftelijke proef, die vermoedelijk in augustus-september zal doorgaan. Later volgt een mondelinge proef en één of meerdere e-assessments voor de geslaagde kandidaten.

Je wordt steeds tijdig geïnformeerd over de volgende stap in het selectieproces.
Meer info bij de dienst Personeel via personeel@riemst.be

Enthousiast? Super!

SOLLICITEREN VIA ONDERSTAANDE KNOP met motivatiebrief, CV én kopie van het diploma tot en met 19 juli 2020. Enkel volledige kandidatuurstellingen, mét motivatiebrief, CV en een kopie van het diploma, worden aanvaard. Buitenlandse diploma's zonder titel bachelor of master dienen aangevuld te worden met een gelijkwaardigheidserkenning.

Coördinator openbare werken

VOLTIJDS | STATUTAIRE BENOEMING | DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS | AANLEG WERFRESERVE

Ben jij een medewerk(st)er met een groot sociaal engagement en een warme persoonlijkheid? Dan word jij misschien de perfecte aanvulling op ons team! Als werkgever hecht de gemeente en het OCMW Riemst veel belang aan een aangename werkomgeving, met vooral aandacht voor jou als persoon. De focus hierbij ligt op jouw talenten en ingesteldheid. Je krijgt de kans om je te ontwikkelen binnen een functie die je op het lijf geschreven is, en deze uit te voeren met een grote autonomie. Uiteraard krijg je hierbij de nodige ondersteuning.

Functie:

 • Je volgt openbare werken op vanaf de opstart van het dossier tot en met de oplevering, zowel administratief als uitvoerend.
 • Je maakt de nodige bestekken op voor het uitvoeren van de onderhoudswerken.
 • Je stelt werkzaamheden voor die in aanmerking komen om opgenomen te worden in de structurele planning.
 • Je kan proactief mogelijke problemen inschatten op basis van regelmatige controles op de toestand van de wegen.
 • Je bent verantwoordelijk voor de permanente opvolging van het budget van de eigen dienst zowel wat betreft inkomsten als uitgaven via het opvolgen en voorbereiden van de begroting, het permanent formuleren van voorstellen m.b.t. rekening, facturen, subsidies en het werkings- en investeringsbudget.
 • Je werkt proactief mee aan de jaarlijkse begroting en aan de periodieke begrotingswijzigingen.
 • Je coördineert de verschillende nutsmaatschappijen, zowel voor herstellingen als in het kader van grotere projecten.
 • Je houdt toezicht op de veilige uitvoering van de taken en het respecteren van de veiligheidsreglementeringen.
 • Je coördineert, evalueert en volgt elk dossier als eindverantwoordelijke op.

Jouw talenten:

 • Je denkt mee over de technische dienst en zijn werking.
 • Je stimuleert de groepsbinding en teamgeest.
 • Je zoekt continu naar optimalisatiemogelijkheden en verbetervoorstellen.
 • Je draagt bij tot een goede samenwerking tussen de verschillende diensten zowel binnen de afdeling infrastructuur als binnen de gemeentelijke organisatie.

Jouw ingesteldheid:

 • Je bent permanent beschikbaar gedurende de wachtdienst.
 • Op vraag van de hiërarchisch meerdere verricht je ondersteunende taken, ook buiten de eigen functiebeschrijving en ook buiten de normale werktijden.
 • Je werkt op een veilige manier voor jezelf en anderen.
 • Je hebt aandacht voor ergonomie.

Profiel:

 • Je hebt een diploma secundair onderwijs én minimum 4 jaar relevante beroepservaring.
 • Je bent in het bezit van een B-rijbewijs.
 • Kennis van het standaardbestek 250 is een vereiste.
 • Bij voorkeur heb je kennis over de wetgeving op overheidsopdrachten.

Aanbod voor deze functie:

Een voltijdse brutojaarwedde (C4-C5) van min. € 32.608 en max. € 51.011, extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, maaltijdcheques (5 euro), hospitalisatieverzekering, 30 vakantiedagen en 4 extralegale feestdagen, aanvullend pensioen.

Hoe word jij onze collega?

De selectieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen:

Kandidaten die voldoen aan de voorwaarden, ontvangen een e-assessment (korte gedragstest) die via de eigen com­puter ingevuld dient te worden. Deze test dient als ondersteunende techniek in de mondelinge proef. Weerhouden kandidaten wor­den uitgenodigd voor de schriftelijke proef, die vermoedelijk in september zal doorgaan. Later volgt een mondelinge proef en één of meerdere e-assessments voor de geslaagde kandidaten.

Je wordt steeds tijdig geïnformeerd over de volgende stap in het selectieproces.
Meer info bij de dienst Personeel via personeel@riemst.be

Enthousiast? Super!

SOLLICITEREN VIA ONDERSTAANDE KNOP met motivatiebrief, CV én kopie van het diploma tot en met 19 juli 2020. Enkel volledige kandidatuurstellingen, mét motivatiebrief, CV en een kopie van het diploma, worden aanvaard.

2 Technisch assistenten

VOLTIJDS | CONTRACT ONBEPAALDE DUUR | GEEN DIPLOMA- OF STUDIEVEREISTEN | AANLEG WERFRESERVE

Ben jij een medewerk(st)er met een groot sociaal engagement en een warme persoonlijkheid? Dan word jij misschien de perfecte aanvulling op ons team! Als werkgever hecht de gemeente en het OCMW Riemst veel belang aan een aangename werkomgeving, met vooral aandacht voor jou als persoon. De focus hierbij ligt op jouw talenten en ingesteldheid. Je krijgt de kans om je te ontwikkelen binnen een functie die je op het lijf geschreven is, en deze uit te voeren met het nodige enthousiasme. Uiteraard krijg je hierbij de nodige ondersteuning.

Functie:

 • Je staat in voor de goede en verzorgde uitvoering van aanleg, onderhoud, herstel en andere taken m.b.t. wegenis, gebouwen, groendienst, begraafplaatsen, signalisatie en logistiek.
 • Je controleert de correcte uitvoering van de taken en geeft feedback aan de ploegcoach.
 • Je staat in voor alle andere taken toevertrouwd aan de technische dienst en opgedragen door de leidinggevende.

Jouw talenten:

 • Je zoekt naar oplossingen voor technische problemen.
 • Je kan zowel zelfstandig als in ploegen werken die samengesteld worden in functie van de gemaakte planning of in functie van noodgevallen.
 • Je denkt mee aan mogelijke verbeteringen in de werking.

Jouw ingesteldheid:

 • Je bent polyvalent inzetbaar.
 • Op vraag van de hiërarchisch meerdere verricht je ondersteunende taken, ook buiten de eigen functiebeschrijving en ook buiten de normale werktijden.
 • Je werkt op een veilige manier voor jezelf en anderen.
 • Je bent een teamplayer en ondersteunt collega’s en ploegcoach waar nodig.
 • Als voertuigverantwoordelijke draag je zorg voor het onderhoud, de netheid en de aanwezigheid van de nodige documenten in het voertuig (indien van toepassing).

Profiel:

 • Geen diploma- of studievereisten.
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.
 • Rijbewijs C/D strekt tot de aanbeveling. Zo niet, ben je bereid dit te behalen binnen 1 jaar na indiensttreding op kosten van de gemeente.

Aanbod voor deze functie:

Een voltijdse brutojaarwedde (D1-D3) van min. € 23.781 en max. € 36.038, extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, maaltijdcheques (5 euro), hospitalisatieverzekering, 30 vakantiedagen en 4 extralegale feestdagen, aanvullend pensioen.

Enthousiast? Super!

SOLLICITEREN VIA ONDERSTAANDE KNOP met motivatiebrief en CV tot en met 12 juli 2020. Enkel volledige kandidatuurstellingen, mét motivatiebrief en CV worden aanvaard.

Directeur basisonderwijs

VOLTIJDS | STATUTAIRE BENOEMING | BACHELOR | AANLEG WERFRESERVE

Ben jij iemand met een groot sociaal engagement en een warme persoonlijkheid? Dan ben jij misschien degene die we zoeken! Als werkgever hecht de gemeente Riemst veel belang aan een aangename werkomgeving, met vooral aandacht voor jou als persoon. De focus hierbij ligt op jouw talenten en ingesteldheid. Je krijgt de kans om je te ontwikkelen binnen een functie die je op het lijf geschreven is, en deze uit te voeren met een grote autonomie. Uiteraard krijg je hierbij de nodige ondersteuning.

Functie:

 • Je neemt efficiënt en doelgericht de leiding in de onderwijsinstelling, waarbij je instaat voor een optimale werking met het oog op het behalen van doelstellingen conform het pedagogisch project, de leerplannen en het schoolwerkplan.
 • Je bevordert de continuïteit en de kwaliteit van het onderwijs en je verhoogt het beleidsvoerend vermogen van de onderwijsinstelling.
 • Je voert een aantal logistieke, financiële en administratieve taken uit.
 • Je volgt de wetgeving en de trends in de sector.
 • Je coördineert de dagelijkse werking van de onderwijsinstelling.
 • Je voert het personeelsbeleid uit onder de eindverantwoordelijkheid van het schoolbestuur en vormt een goede samenwerking binnen het personeelsteam.
 • Je maakt een financieel behoefteplan op en bespreekt en motiveert begrotingsvoorstellen.
 • Je ziet toe op de correcte uitvoering van de administratie die verband houdt met de onderwijsinstelling.
 • Je organiseert de leerlingenbegeleiding en volgt deze ook op.
 • Je fungeert als het intern en extern aanspreekpunt van de onderwijsinstelling en je zorgt voor een optimale informatiedoorstroming.

Jouw talenten:

 • Je bent communicatievaardig en je weet anderen te motiveren en te inspireren.
 • Je beschikt over de nodige organisatorische vaardigheden om de onderwijsinstelling efficiënt te sturen.
 • Je bent flexibel, zelfzeker en consequent.
 • Jouw ingesteldheid:
 • Je neemt initiatief en weet de juiste prioriteiten te stellen.
 • Je werkt graag samen met mensen.
 • Je toont je als een verantwoordelijke leider.

Profiel:

 • Je beschikt minimaal over een pedagogisch bachelordiploma of gelijkgesteld, én het diploma van de opleiding kandidaat-directeurs van OVSG of je beëindigt deze laatste opleiding binnen 3 jaar na indiensttreding.
 • Je bent in het bezit van een B-rijbewijs.
 • Aanbod voor deze functie:

Een voltijds brutojaarsalaris volgens barema 879.

Enthousiast? Super!

SOLLICITEREN VIA ONDERSTAANDE KNOP met motivatiebrief, CV én kopie van het diploma tot en met 12 juli 2020. Enkel volledige kandidatuurstellingen, mét motivatiebrief, CV en een kopie van het diploma, worden aanvaard. Buitenlandse diploma's zonder titel bachelor of master dienen aangevuld te worden met een gelijkwaardigheidserkenning.

Directiemedewerk(st)er in vervangingsovereenkomst

Ben jij een medewerk(st)er met een groot sociaal engagement en een warme persoonlijkheid? Dan word jij misschien de perfecte aanvulling op ons team! Als werkgever hecht de gemeente en het OCMW Riemst veel belang aan een aangename werkomgeving, met vooral aandacht voor jou als persoon. De focus hierbij ligt op jouw talenten en ingesteldheid. Je krijgt de kans om je te ontwikkelen binnen een functie die je op het lijf geschreven is, en deze uit te voeren met een grote autonomie. Uiteraard krijg je hierbij de nodige ondersteuning.

Functie:

 • Je coördineert en organiseert de werking van het directiesecretariaat van de gemeente en het Sociaal Huis.
 • Je adviseert de algemeen directeur in administratieve, organisatorische en (basis)juridische aangelegenheden.
 • Je staat onder leiding van de algemeen directeur.

Profiel:

 • Je hebt een bachelordiploma met een administratieve en/of juridische oriëntatie.
 • Je bent in het bezit van een B-rijbewijs.

Aanbod voor deze functie:

 • Een contract ter vervanging van een personeelslid in zwangerschapsrust (vermoedelijk midden september tot einde afwezigheid van titularis)
 • Een voltijdse brutojaarwedde (B1-B2-B3) van min. € 30.432 en max. € 50.750, extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, maaltijdcheques (5 euro), hospitalisatieverzekering, 30 vakantiedagen en 4 extralegale feestdagen, aanvullend pensioen.

Enthousiast? Super!
Je kan solliciteren tot en met zondag 19 juli 2020 met motivatiebrief, CV én kopie van het diploma via mail aan personeel@riemst.be. Enkel volledige kandidatuurstellingen, mét kopie van het diploma, worden aanvaard.

Hoe word jij onze collega?
De selectie zal gebeuren op basis van een interview.
Meer info bij de dienst Personeel via personeel@riemst.be

Kinderbegeleiders M/V gezocht voor tijdelijke vervangingen

Functie:

Je bent verantwoordelijk voor de opvang van groepen kinderen in de voor- en naschoolse kinderopvang, op schoolvrije dagen en in de vakantieopvang.
Concrete taken zijn: opvang en begeleiding van kinderen, organiseren van spelactiviteiten en communicatie met de ouders.
Je kan zelfstandig werken en hebt organisatorische en stressbestendige vaardigheden.
We zijn op zoek naar mensen die in tijdelijk dienstverband willen werken bij vervanging van zieke collega’s.

Profiel

 • Diploma: BSO 3de graad Kinderzorg - 7de jaar of gelijkwaardig door ervaring
 • In de omgeving wonen om de flexibiliteit op de werkvloer te garanderen (Max. 15km).
 • Werken in een onderbroken dienst (7u-8u30, 15u30-18u, woensdag vanaf 12u).
 • Tijdens vakanties/schoolvrije dagen werken in een shift van maximum 6u per dag.
 • Flexibiliteit naar verplaatsing.
 • Kunnen werken in teamverband. 

Jobgerelateerde competenties

 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Spelactiviteiten organiseren Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren De ouders, familie en leerkrachten informeren

Persoonsgebonden competenties

 • Omgaan met stress
 • Zelfstandig werken
 • Creatief denken (Inventiviteit)

Aanbod

 • Uitdagend werk met ruime opleidingskansen, vol variatie en ruimte voor eigen inbreng.
 • Relevante ervaring komt in aanmerking voor de bepaling van je wedde.
 • Extralegale voordelen zoals een fietsvergoeding, gratis openbaar vervoer van en naar het werk, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 30 vakantiedagen en 4 extralegale feestdagen.
 • Bruto jaarsalaris: C1-C2: min. € 22.330 - max. € 37.405.
 • Reservelijst voor tijdelijke vervangingen
 • Niveau C1-C2
 • Contractueel dienstverband

Hoe solliciteren?

Solliciteren met cv, motivatiebrief en een kopie van het diploma via sigrid.rubens@riemst.be
Enkel volledige kandidatuurstellingen, met een kopie van het diploma, worden aanvaard.
De selectieprocedure bestaat uit verschillende onderdelen. Er gebeurt een eerste selectie op basis van je CV en motivatiebrief. Het profiel van de kandidaat wordt vergeleken met een voorop vastgesteld functieprofiel van de Kinderverzorg(st)er. Kandidaten met een goede aansluiting worden verder weerhouden en uitgenodigd voor een mondelinge proef. Je wordt steeds tijdig geïnformeerd over de volgende stap in het selectieproces.
Meer info bij de dienst Kinderopvang via: tel. 0471/410 309 - sigrid.rubens@riemst.be