Reglementen en verordeningen

Reglementen en verordeningen vanaf 1 september 2020

Reglementen en verordeningen t.e.m. 31 augustus 2020

Klachtenwegwijzer

Algemeen bestuur

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
10.10.200511.10.2005Aankondigingsbordendownload
09.06.200610.06.2006Wapenvergunningdownload
13.05.201914.05.2019Klachtenbehandeling gemeente Riemst en Sociaal Huis Riemstdownload
07.06.201208.06.2012Bezoekersreglement voor publieke baliesdownload
11.03.201312.03.2013Reglement modaliteiten onderzoek naar werkelijke verblijfplaatsdownload
09.12.201310.12.2013Reglement Ereburgerschapdownload
02.06.201403.06.2014Politiereglement op de begraafplaatsendownload
09.05.201610.05.2016Tarieven gemeentelijk drukwerk download
09.07.201810.07.2018Reglement op de plaatsing en het gebruik van vaste en vaste verplaatsbare bewakingscamera'sdownload
11.02.201912.02.2019Huishoudelijk reglement Raad voor Maatschappelijk Welzijndownload
11.02.201912.02.2019Huishoudelijk reglement Gemeenteraaddownload
09.12.201919.12.2019Gemeentereglement administratieve stukkendownload
10.02.2020 24.03.2020 Politieverordening houdende bepaling van de gemeentelijke administratieve sancties - opheffing besluit gemeenteraad van 10-10-2011download
12.03.202031.03.2020  GAS: begrenzing van kleine vormen van openbare overlast in het kader van sluikstorten en verbranden van afvaldownload
11.05.202002.07.2020Wijziging personeelskaderdownload
11.05.202002.07.2020Wijziging rechtspositieregelingdownload
06.07.202004.08.2020Rechtspositieregeling gemeente Riemstdownload
06.07.202004.08.2020Rechtspositieregeling OCMW Riemstdownload
06.07.202012.08.2020Wijziging personeelskaderdownload
23.05.201723.05.2017Arbeidsreglement gemeente Riemstdownload
28.10.200328.10.2003Arbeidsreglement OCMW Riemstdownload
22.09.200922.09.2009Deontologische codedownload

 
 

Landbouw en Lokale Economie

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
25.06.199326.06.1993Koninklijk Besluit ambulante activiteitendownload
04.07.200505.07.2005Koninklijk Besluit ambulante activiteitendownload
24.09.200625.09.2006Koninklijk Besluit ambulante activiteitendownload
10.09.200711.09.2007Politieverordening brandveiligheid horecazaken en gelijkaardige inrichtingendownload
09.02.200910.02.2009Reglement aanplakbordendownload
10.02.202001.04.2020Politieverordening exploitatie nachtwinkels en beteugeling overlast rond nachtwinkelsdownload
10.02.202001.04.2020Politieverordening regeling tot het exploiteren van horecazakendownload
06.06.201107.06.2011Reglement ambulante activiteiten marktendownload
09.12.201310.12.2013Verrichte prestaties van brandpreventie in Riemst door de brandweerdownload
09.03.202024.03.2020Politieverordening betreffende clubhuizen van motorclubsdownload
05.02.202413.02.2024Subsidiereglement waterpreventieve maatregelendownload

Milieu en Dierenwelzijn

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
12.06.200113.06.2001Verordening lozing huishoudelijk afvalwater, aansluiting openbare riolering en afkoppeling hemelwaterdownload
13.11.200114.11.2001Verordening m.b.t. overwelven van baangrachtendownload
11.12.201708.08.2019Reglement inzake verkeer en toegankelijkheid op het Plateau van Caestert in Kannedownload
10.02.202024.03.2020Politieverordening houdende bepaling van de gemeentelijke administratieve sancties - opheffing besluit gemeenteraad van 10-10-2011download
09.03.202024.03.2020Bekrachtiging reglement betreffende de tarieven op aanvoer van afvalstoffen aan de geautomatiseerde recyclageparken van Limburg.netdownload
09.03.202024.03.2020Bekrachtiging reglement betreffende het tarief voor het inzamelen aan huis van asbestafvaldownload
12.03.202031.03.2020GAS: begrenzing van kleine vormen van openbare overlast in het kader van sluikstorten en verbranden van afvaldownload

Mobiliteit

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
12.10.200413.10.2004Aanvullend verkeersreglement beurtelings parkeerverbod St-Albanusstraat Vlijtingendownload
14.03.200515.03.2005Aanvullend verkeersreglement parkeer- en stilstaanverbod in de Trinellestraat Millendownload
14.03.200515.03.2005Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Mennestraatdownload
14.03.200515.03.2005Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking uitbreiding bebouwde kom Heukelomdownload
14.03.200515.03.2005Aanvullend verkeersreglement uitbreiding van de bebouwde kom in Zussendownload
04.07.200505.07.2005Aanvullend verkeersreglement afsluiting speelterrein Mheer Vlijtingendownload
04.07.200505.07.2005Aanvullend verkeersreglement invoeren plaatselijk parkeer Holstraat Heukelomdownload
04.07.200505.07.2005Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Oudeweg Kannedownload
04.07.200505.07.2005Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Zussen aan de overzijde woning nr. 2download
18.09.200619.09.2006Aanvullend verkeersreglement afsluiten van het Grootbergpad Kannedownload
12.03.200713.03.2007Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking tot 50 km/u Bitsingerweg Val-Meerdownload
12.03.200713.03.2007Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking tot 50 km/u Toekomststraat Riemstdownload
12.03.200713.03.2007Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking tot 50 km/u Heukelommerweg Heukelomdownload
12.03.200713.03.2007Aanvullend verkeersreglement onderbroken witte middenbelijning bocht P.Counestraat-Keelstraatdownload
12.03.200713.03.2007Aanvullend verkeersreglement parkeer-en stilstaanverbod Langstraat Millendownload
12.03.200713.03.2007Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod St-Albanusstraat Vlijtingen t.h.v. 4 garageboxendownload
12.03.200713.03.2007Aanvullend verkeersreglement snelheidsbeperking gewijzigde verkeerssituatie kerkhof Vlijtingendownload
12.03.200713.03.2007Aanvullend verkeersreglement wegmarkering Zagerijstraat-Dorpsstraat Membruggendownload
07.09.200708.09.2007Aanvullend verkeersreglement verbod bromfietsers groene zone wijk Krinkelsgrachtdownload
10.09.200711.09.2007Aanvullend verkeersreglement een onderbroken witte middenbelijning Muizenberg Kannedownload
10.09.200711.09.2007Aanvullend verkeersreglement instellen parkeerplaats schoolbus Nieuweweg Bolderdownload
10.09.200711.09.2007Aanvullend verkeersreglement invoeren plaatselijk verkeer in schoolpad Kannedownload
10.09.200711.09.2007Aanvullend verkeersreglement parkeer-en stilstaanverbod aan een zijde in de Keelstraat Vroenhovendownload
10.09.200711.09.2007Aanvullend verkeersreglement stilstaan en parkeerverbod thv kruispunt met Statiestraat Kannedownload
17.12.200718.12.2007Aanvullend verkeersreglement eenrichtingsverkeer St-Jansstraat en Daalstraat Herderendownload
17.12.200718.12.2007Aanvullend verkeersreglement invoeren plaatselijk verkeer RVK-weg sec. IV nr. 1 Riemstdownload
17.12.200718.12.2007Aanvullend verkeersreglement instellen parkeerplaats voor schoolbus en kissride Tolstraat Herderendownload
17.11.200818.11.2008Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod deel P. Counestraat Vroenhovendownload
17.11.200818.11.2008Aanvullend verkeersreglement uitbreiding snelheidsbeperking tot 50 km/u in Iers-Kruisstraat Lafeltdownload
17.11.200818.11.2008Aanvullend verkeersreglement verplicht rechts afslaan komend uit Albertlaandownload
15.12.200816.12.2008Aanvullend verkeersreglement oversteekplaats Muizenberg t.h.v. wandelweg vanuit Maastrichtdownload
15.12.200816.12.2008Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Keelstraat Vroenhoven tgo garage woning nr. 9download
15.12.200816.12.2008Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Reggerstraat Zussen tgo inrit woning nr. 61download
08.06.200909.06.2009Aanvullend verkeersreglement hellingspercentages Vogelzangstraat Mielenstraat en Ruilverkaveling Millendownload
06.07.200907.07.2009Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Steenstraat thv Zaal Alliance aan 2 zijden vd rijwegdownload
06.07.200907.07.2009Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Tolstraat Herderen tgo inrit woning nr. 12download
13.09.201014.09.2010Aanvullend verkeersreglement hellingspercentage RVK-weg sec. III nr. 37 Val-Meerdownload
13.09.201014.09.2010Aanvullend verkeersreglement voetgangersoversteekplaats op N745 Bilzersteenweg Vlijtingendownload
13.12.201014.12.2010Aanvullend verkeersreglement invoeren plaatselijk in RVK-weg sec. II nr. 36 Lafeltdownload
13.12.201014.12.2010Aanvullend verkeersreglement parkeerverbod Tolstraat Herderen tgo inrit woning nr. 18download
14.03.201115.03.2011Aanvullend verkeersreglement invoeren bewonersparkeren Statiestraat Kannedownload
14.03.201115.03.2011Aanvullend verkeersreglement voorbehouden parkeerplaatsen bewoners Statiestraat Kannedownload
02.04.201203.04.2012Aanvullend verkeersreglement invoeren 50 km/u op de Muizenberg Kannedownload
14.05.201215.05.2012Aanvullend verkeersreglement parkeren onder de brug in Kannedownload
14.05.201215.05.2012Aanvullend verkeersreglement parkeren op Statieplein Kannedownload
10.02.201411.02.2014Reglement uitlening signalisatiemateriaaldownload
8.04.20199.04.2019Reglement inzake speelstratendownload
4.11.20192.12.2019Aanvullend verkeersreglement: afsluiten onverhard gedeelte oude steenstraat voor gemotoriseerd verkeerdownload
10.02.202011.02.2020Aanvullend verkeersreglement Zone 30 Tolstraatdownload

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvullend verkeersreglement verkeersremmer Muizenbergdownload

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvullend verkeersreglement Avergat Kannedownload

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvullend verkeersreglement signalisatie parkeerplaatsen electrische voertuigen sporthal Riemstdownload

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvullend verkeersreglement signalisatie parkeerplaatsen electrische voertuigen Rode Kruisplein Zussen download

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvulldend verkeersreglement signalisatie parkeerplaatsen electrische voertuigen plein Zussendownload

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvullend verkeersreglement signalisatie parkeerplaatsen electrische voertuigen plein Kannedownload

10.02.2020
 

11.02.2020

Aanvullend verkeersreglement signalisatie parkeerplaatsen electrische voertuigen onder de brug Kannedownload

12.03.2020

13.03.2020

Aanvullend verkeersreglement mindervaliden parkeerplaatsendownload
09.03.2020

10.03.2020

Aanvullend verkeersreglement - delegatie cbsdownload
    

Onderwijs

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
30.04.20131.05.2013Schoolreglement Gemeentelijk Onderwijs Riemstdownload
13.05.201914.05.2019Arbeidsreglement onderwijsdownload
11.05.201512.05.2015Toelagereglement infrastructuurwerken schoolgebouwendownload
11.06.201812.06.2018Wijziging subsidieregeling tutti-frutti-project scholendownload

Ruimtelijke ordening en Wonen

Datum goedkeuring

Datum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
09.03.202016.04.2020Politiereglement inzake verbod tot alle ondergrondse groeven IKV GASdownload
09.12.201310.12.2013Huishoudelijk reglement GECOROdownload
07.07.201408.07.2014Toewijzingsreglement voor de verkoop van gemeentelijke bouwgrondendownload
01.03.201502.03.2015Bouwverordening gemeente Riemstdownload
01.03.201502.03.2015Toelichtingnota bij Bouwverordening gemeente Riemstdownload
14.11.201615.11.2016Reglement brandveiligheid kamerwoningen en studentenkamersdownload
12.12.201613.12.2016Toewijzingsreglement ouderen Riemstdownload
14.05.201815.05.2018Subsidiereglement aankoop oudere en leegstaande woning voor jonge Riemstenarendownload

 

Welzijn, Sport, Cultuur, Jeugd, Evenementen, Bibliotheek en Toerisme

Datum goedkeuring Datum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
12.10.1999 13.10.1999Reglement gebruik gemeentelijke infrastructuur door socio-culturele verenigingendownload

19.05.2003

 20.05.2003

Reglement Kunst in de gang

download
11.05.2004 12.05.2004Subsidiereglement ter ondersteuning van erkende jeugdwerkinitiatievendownload
14.11.2005 15.11.2005Betoelaging kadervorming aan jeugdwerkinitiatievendownload
13.03.2006 14.03.2006Huishoudelijk reglement gebruik gemeentelijke sportaccommodatiesdownload
07.07.2008 08.07.2008Reglement tot gemeentelijke erkenning van riemster sportverenigingendownload
09.02.2009 10.02.2009Uitleenreglement sportmateriaaldownload
12.03.2012 13.03.2012Reglement gebruik marktkasten door verenigingendownload
11.03.2013 12.03.2013Verkoop oordoppendownload
10.06.2013 10.06.2013Aanpassing reglement dd 09/03/2009 m.b.t. burgerlijke herdenkingen - (inhuldigingen - evenementen - vieringen - plechtigheden - ontvangsten - geplogenheden - relatiegeschenkendownload
27.08.2013 07.01.2019Reglement poetsdienstdownload
09.09.2013 09.09.2013Uitleen geluidsmeterdownload
14.04.2014 15.04.2014Betoelaging jeugdkampen en vervoer van kampmateriaal door verenigingendownload
12.05.2014 13.05.2014Werkingstoelage socio-culturele verenigingendownload
07.07.2014 08.07.2014Betoelaging culturele uitstappen voor jeugdbewegingendownload
14.09.2015 15.09.2015Reglement uitleen grasmaaiersdownload
09.03.2015 10.03.2015Reglement uitleendienstdownload
09.05.2016 10.05.2016Tarieven gemeentelijk drukwerk verenigingendownload
12.09.2016 13.09.2016Betoelaging van jeugdkampen en speelpleinwerkingen voor jongeren met een beperkingdownload
12.09.2016 13.09.2016Speelpleinwerking voor kinderen met een beperkingdownload
11.03.2019 12.03.2019Gebruikersreglement bibliotheekdownload
8.04.2019 9.04.2019Reglement inzake speelstratendownload
10.12.2018 17.06.2019Reglement inrichting paalcamping Grootbos Genoelselderendownload
13.05.2019 21.06.2019Tarieven voor deelname gemeentelijke activiteiten door individuendownload
14.10.2019 21.10.2019Reglement meewerkende verenigingen download
14.10.2019 21.10.2019Toelagereglement ballastblokkendownload

10.02.2020    

 31.03.2020Politieverordening houdende bepaling van de gemeentelijke administratieve sancties - opheffing besluit gemeenteraad van 10-10-2011 download
10.02.2020 31.03.2020Aanpassing evenementenreglement in het kader van de invoering van de politieverordening houdende gemeentelijke administratieve sanctiesdownload
10.02.2020 31.03.2020Aanpassing reglement inzake organisatie van optochten in het kader van de invoering van de politieverordening houdende gemeentelijke administratieve sanctiesdownload

09.03.2020

 10.03.2020

Reglement beheer lokaal fonds vrijetijdsparticipatie - goedkeuring gemeenteraad

download
06.07.2020 06.07.2020Huishoudelijk reglement Paenhuys - updatedownload

06.07.2020

30.07.2020

 

06.07.2020

03.08.2020

Bijlage 1: tarieven Paenhuys

Verbod evenementen tem 15.09.2020 (corona pandemie)

download

download

06.07.2020 06.07.2020Noodfonds cultuur-, jeugd- en sportsectordownload

12.12.2022

 13.12.2022Toelagereglement infrastructuurwerken (buurthuizen, muziekzalen, jeugdlokalen, speelpleinen, sportlokalen en sportpleinen)download

 

 

Sociaal Huis

Datum goedkeuringDatum bekendmakingBesluit RMW 
13.05.201914.05.2019Klachtenreglement Sociaal Huisdownload
11.02.201912.02.2019Herziening reglement huurtoelagedownload
03.06.201904.06.2019Huishoudelijk reglement RMWdownload
03.06.201904.06.2019Reglement inzake kinderarmoededownload
01.07.201908.08.2019Reglement voedselbank download
24.05.201622.11.2019Reglement klusjesdienstdownload
09.12.201907.01.2020Reglement MinderMobielen Centraledownload
09.03.202010.03.2020

Reglement beheer lokaal fonds vrijtijdsparticpatie - goedkeuring raad voor maatschappelijk welzijn

download
06.04.202021.04.2020Wijziging personeelskader OCMWdownload
06.04.202021.04.2020Wijziging rechtspositieregeling OCMWdownload
06.07.202214.07.2022Aanpassing Reglement MinderMobielenCentrale/sites/default/files/public/_development/1-Bestuur/1_8_Reglementen_en_verordeningen/1_8_2_Landbouw_en_lokale_economie/Vast%20Bureau%20van%2006-07-2022_1700%20-%20Uittreksel%20in%20pdf%20Toelichting%20met%20besluit%20Aanpassing%20km-vergoeding%20MMC%20-%20afgedrukt%20op%2014-07-2022_1400.pdf