Jaarrekening

De jaarrekening is de neerslag van de gedane uitgaven en inkomsten van het afgelopen jaar. De jaarrekening volgt dezelfde indeling als die van het meerjarenplan en budget, nl. eerst de beleidsnota en vervolgens de financiële nota.

In de beleidsevaluatie wordt vermeld in welke mate de doelstellingen en acties uit het budget zijn uitgevoerd. Om het overzichtelijk te houden worden hier enkel de als prioritair beschouwde doelstellingen en acties in opgenomen.

De doelstellingenrekening is het overgangsdocument tussen de beleidsevaluatie (de doelstellingen en de acties) en de financiële nota (de zgn cijfers)  In dit rapport wordt  per beleidsdoelstelling opgelijst hoeveel uitgaven en ontvangsten er  respectievelijk zijn uitgegeven en geïnd.

De financiële nota doet dan weer zijn naam eer aan door een weergave te tonen van de financiële gegevens van het afgelopen jaar.  Zowel budgettair als algemeen boekhoudkundig (lees, de balans en de Staat van opbrengsten en kosten).

De toelichting en documentatie bevat een geheel van achtergrondinformatie die wat duiding moeten geven van zowel de rekening zelf als algemene financiële informatie.

Jaarrekening 2020 (gemeente en OCMW)

Jaarrekening 2021 (gemeente en OCMW)

Jaarrekening 2022 (gemeente en OCMW)