Bestuur

Het gemeentedecreet schrijft o.a. nauwkeurig voor hoe het bestuur van een gemeente moet worden georganiseerd. Zo ook dus het aantal gemeenteraadsleden, inclusief het aantal schepenen. Dit aantal houdt gewoon verband met de categorie van het aantal inwoners dat een gemeente telt. In Riemst zijn er dat bijna 16.000. Ons gemeentebestuur bestaat dus uit 25 leden, waaronder 1 burgemeester en 6 schepenen.