Milieu

In de open ruimte, maar ook in onze dorpen is de ruimte schaars voor natuur. Naast de beemden van Membruggen, het Grootbos in Genoelselderen, de flanken van het Albertkanaal, het Plateau van de Roosburg, het plateau van Caestert en de Tiendenberg in Kanne, bestaan er verspreid over Riemst een aantal kleine groengebieden. Wij streven naar het behoud, herstel, ontwikkeling en maximale integratie van natuur in de bestaande landschapsstructuur en ijveren voor een gezond leefmilieu. Kwaliteit van lucht, bodem en water zien wij als basis voor de kwaliteit van het leven.