Bekendmakingen en openbare onderzoeken

Print

Op deze pagina vind je de lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen van de gemeente Riemst.

Ontwerp van Beleidsplan Ruimte Limburg en het bijhorende ontwerp van plan-MER

Met het nieuwe Beleidsplan Ruimte voor de provincie Limburg, het "Ruimtepact 2040", werkt de provincie de nieuwe leidraad uit voor het ruimtelijk beleid van Limburg op weg naar 2040.

Het ontwerp Ruimtepact 2040 is nu klaar en bestaat uit een strategische visie en drie beleidskaders. De strategische visie bevat een ruimtelijke visie voor Limburg in 2040 en de ambities en doelen die de provincie daarbij nastreeft. De beleidskaders geven thematisch aan hoe de provincie die ambities in de praktijk zet. De drie thema's die behandeld worden zijn: wonen in stads- en dorpskernen, openruimteschakels en economische ruimte.

Geïntegreerd in dit proces wordt ook een Milieueffectbeoordeling (plan-MER) opgemaakt waarin onderzocht wordt hoe en in hoeverre het beleidsplan bijdraagt aan de Vlaamse en Europese milieudoelstellingen. Ook hiervan is de ontwerpversie klaar. Dit nieuwe Beleidsplan, het "Ruimtepact 2040" zal het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg volledig vervangen.

Hoe reageren?

Het provinciebestuur wijzigt haar toekomstvisie op ruimte niet zomaar. Tijdens het openbaar onderzoek van 17 februari tot en met 17 mei 2023 kan u het ontwerp Ruimtepact 2040 en het bijhorende ontwerp plan-MER volledig inkijken op www.ruimtepact2040.be, in het gemeentehuis van elke gemeente in de provincie of in het provinciehuis van de provincie Limburg.

Reageren op het ontwerp Ruimtepact 2040 en het ontwerp plan-MER kan uiterlijk op 17 mei 2023 op één van volgende manieren:

• per e-mail aan ruimtepact2040@limburg.be;
• per aangetekende brief aan de provincie Limburg, afdeling Ruimtelijke Planning, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt;
• door afgifte tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis of op het provinciehuis van Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt;
• door afgifte tegen ontvangstbewijs op één van de infomarkten.

Gelieve in uw reactie duidelijk te vermelden of u reageert op het ontwerp Ruimtepact 2040 of het ontwerp plan-MER.

Kom je informeren tijdens een infomarkt

Wil je graag meer informatie of heeft u vragen? Kom dan naar één van de infomarkten waarbij de provincie u meer uitleg geeft:

- in Genk op woensdag 22 februari 2023 tussen 17 u. en 20 u., in het PLOT hoofdgebouw. Marcel Habetslaan 7,
- in Beringen op maandag 27 februari 2023 tussen 17u. en 20u., in Be-Mine, Koolmijnlaan 203,
- in Pelt op donderdag 2 maart 2023 tussen 17 u. en 20 u., in het Dommelhof, Toekomstlaan 5,
- in Hasselt op maandag 6 maart 2023 tussen 17 u. en 20 u., in de Boudewijnzaal van het Provinciehuis, Universiteitslaan 1 (toegang via Bosstraat),
- in Sint-Truiden op woensdag 15 maart 2023 tussen 17u. en 20u., in de GAZO, Gazometerstraat 3,
- in Tongeren op maandag 20 maart tussen 17 u. en 20 u., in het Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs (PIBO-campus) Sint-Truidersteenweg 323,
- in Maaseik op donderdag 23 maart tussen 17 u. en 20 u., in Ziekenhuis Oost-Limburg Maas en Kempen, Diestersteenweg 425.

Op de hoogte blijven van het proces?

Wil je op de hoogte blijven van het verdere verloop van het proces? Surf dan naar www.ruimtepact2040.be waar u steeds de actuele stand van zaken en de procesnota kan raadplegen met gedetailleerde informatie over de verschillende processtappen, inspraak- en participatie-initiatieven en het gevolg dat eraan gegeven is.

Besluit Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen: 

  • brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen; 
  • een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H; 
  • kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten; 
  • een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen; 
  • een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen. 

De documenten kunnen geraadpleegd worden op www.vlaanderen.be/stikstof

BEKENDMAKING OPENBAAR ONDERZOEK OVER HET VOORLOPIG ONTWERP REGIONAAL MOBILITEITSPLAN EN HET ONTWERP PLAN-MER VOOR DE VERVOERREGIO LIMBURG

Van 31 mei tot en met 29 juli 2023

De vervoerregio Limburg heeft een voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan uitgewerkt. Dat plan legt de globale mobiliteitsvisie voor de komende 10 jaar (met een doorkijkperiode van 30 jaar) vast voor de vervoerregio op een strategisch niveau, en dat voor alle vervoerswijzen. In dit voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan werd rekening gehouden met het Ontwerp plan-MER. Het Ontwerp plan-MER beschrijft de mogelijke milieueffecten van het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan. Iedereen kan deze documenten inkijken en opmerkingen meegeven.

Het Regionaal Mobiliteitsplan kadert binnen basisbereikbaarheid, de Vlaamse visie op mobiliteit. Met basisbereikbaarheid zet Vlaanderen in op een efficiënter, duurzamer en flexibeler vervoer waarin het combineren van verschillende vervoermiddelen centraal staat. Voor de realisatie van basisbereikbaarheid werden de driehonderd Vlaamse steden en gemeenten opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Binnen deze vervoerregio’s werken de gemeenten samen een mobiliteitsplan uit, specifiek voor hun regio.

De vervoerregio Limburg is samengesteld uit deze 42 gemeenten: Alken, As, Beringen, Bilzen, Bocholt, Borgloon, Bree, Diepenbeek, Dilsen-Stokkem, Genk, Gingelom, Halen, Ham, Hamont-Achel, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Herk-de-Stad, Herstappe, Heusden-Zolder, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Kortessem, Lanaken, Leopoldsburg, Lommel, Lummen, Maaseik, Maasmechelen, Nieuwerkerken, Oudsbergen, Peer, Pelt, Riemst, Sint-Truiden, Tessenderlo, Tongeren, Voeren, Wellen, Zonhoven, Zutendaal.

Tijdens het openbaar onderzoek dat loopt van 31 mei tot en met 29 juli 2023 kunt u het voorlopig Ontwerp Regionaal Mobiliteitsplan en het Ontwerp plan-MER voor de vervoerregio Limburg inkijken:

  • Op vlaanderen.be/openbaar-onderzoek-vervoerregio-limburg
  • Op de websites van bovenvermelde gemeenten.
  • In het gemeentehuis van bovenvermelde gemeenten, of op de locatie die de bovenvermelde gemeenten hiertoe aanwijzen.  

Opmerkingen kunt u uiterlijk tegen 29 juli 2023 bezorgen:

  • Via mail aan de vervoerregio Limburg op het mailadres vervoerregio.limburg@vlaanderen.be.
  • Via schriftelijke aflevering tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis van de hierboven vermelde gemeenten.