Nutsvoorzieningen

Nutsvoorzieningen zijn voorzieningen die door nutsbedrijven geleverd worden (water, elektriciteit, gas, straatverlichting). Het zijn leidingen van openbaar nut die producten of diensten van algemeen belang leveren. Hieronder vind je een lijst van de distributeurs van water, elektriciteit, gas op het grondgebied van Riemst. Je kan bij hen terecht voor aanvragen of bij panne. Klik op de naam van de maatschappij voor de contactgegevens.