Wonen in Riemst

Jong of oud, er moet een betaalbaar woonaanbod zijn voor iedereen in onze dorpskernen. Daarom investeert de gemeente Riemst samen met heel wat partners in de uitbouw van een doordacht woonbeleid waarin de leefbaarheid van onze dorpen centraal staat.